Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-28
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Postrzeganie cech rynkowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie I nabywców nieruchomości – wyniki badań ankietowych

Autorzy: Sebastian Kokot
Uniwersytet Szczeciński

Marcin Bas
ESTIT
Słowa kluczowe: rynek nieruchomości cechy nieruchomości badania ankietowe
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:16 (355-370)
Klasyfikacja JEL: D49 M39 R33 R39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badania ankietowego, którego celem była odpowiedź na pytanie, na ile trafnie działający na rynku nieruchomości profesjonaliści (rzeczoznawcy majątkowi oraz pośrednicy w obrocie nieruchomościami), w porównaniu do potencjalnych nabywców nieruchomości, odzwierciedlają postrzeganie wpływu cech rynkowych nieruchomości na uzyskiwane na rynku ceny. Przeprowadzone badanie wskazuje, że rzeczoznawcy majątkowi mają problemy z adekwatnym odzwierciedlaniem wpływu cech nieruchomości na uzyskiwane ceny. Wykazują oni tendencję do przejaskrawień w tym zakresie, to znaczy cechy ważne postrzegają jako jeszcze ważniejsze, a cechy, które w ocenie nabywców są mniej ważne, uznają za jeszcze mniej ważne.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Allen, M.T., Austin, G.W. (2001). The Role of Formal Survey Research Methods in the Appraisal Body of Knowledge. The Appraisal Journal, 69 (4), 394–403.
2.Foryś I., Kokot S. (2008a). Preferencje nabywców nieruchomości na szczecińskim rynku gruntów budowlanych i lokali mieszkalnych. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Katedra Ekonometrii i Statystyki, Instytut Analiz, Diagnoz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie.
3.Foryś, I., Kokot, S. (2008b). Preferencje potencjalnych nabywców w określaniu wag cech rynkowych nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 16 (2), 45–61.
4.Kempa, O., Krajewska, M., Palicki, S., Rącka, I., Wójta-Kempa, M. (2015). Students’ Preferences on the Residential Real Estate Market in Polish Cities. Real Estate Management and Valuation, 23 (1), 90–102.
5.Kowalczyk, C., Kulwikowska-Popiołek, K.(2007). Badanie preferencji potencjalnych nabywców nieruchomości na potrzeby wyceny nieruchomości. Wycena, 1, 30–42.
6.Krajewska, M., Gaca, R. (2007). Preferencje nabywców nieruchomości na wybranych rynkach rodzajowych. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 15 (3–4), 35–42.
7.Olejnik, I. (2013). Badania preferencji klientów na rynku nieruchomości. W: M. Trojanek (red.), Ekonomiczne uwarunkowania decyzji na rynku nieruchomości. Wybrane problemy (s. 196–215). Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
8.Pawlicki, S. (2004). Ustalanie wag atrybutów nieruchomości. Koncepcja badań popytu. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 12 (1), 157–167.
9.Pawlukowicz, R., Bartłomowicz, T. (2005). Conjoint analysis jako sposób wyznaczania wag cech rynkowych w wycenie rynkowej nieruchomości za pomocą podejścia porównawczego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1096, Ekonometria, 15.
10.Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, Nota Interpretacyjna „Zastosowanie Podejścia Porównawczego w Wycenie Nieruchomości”, Uchwała Rady Krajowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych z 9.12.2008, 7.04.2014 i 7.08.2014.
11.Ustawa z 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami. t.j. Dz.U. 2015, poz. 1774, zm. Dz.U. 2015, poz. 1777; Dz.U. 2016, poz. 65.