Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-31
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Geostatystyczne metody opracowywania map średnich cen transakcyjnych gruntów rolnych niezabudowanych

Autorzy: Marek Ogryzek
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Kry Kurowska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: kartografia temetyczna geostatystyka interpolacja zasób Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości rolne niezabudowane cena transakcyjna
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (397-408)
Klasyfikacja JEL: Q11 Q15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem artykułu było porównanie metod opracowywania map średniej ceny transakcyjnej gruntów rolnych niezabudowanych z wykorzystaniem metod geostatystycznych. W ramach publikacji na potrzeby opracowania map średnich cen transakcyjnych gruntów rolnych niezabudowanych wykorzystano metody gostatystyczne z kreatora Geostatistical Wizard programu ArcGIS 10.3, a następnie przeprowadzono walidację wyników niepróbkowanych miejscach. Do analiz wykorzystano dane o cechach transakcyjnych pozyskane z bazy danych ANR OT Olsztyn, prezentując w efekcie przykłady map tematycznych przygotowanych w technologii GIS. Wskazano również możliwości wykorzystania map w procesie gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Mapy średnich cen gruntów mogą ułatwić gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zaspokoić potrzeby informacyjne rolników oraz stanowić punkt wyjścia do określenia wartości gruntów dla potrzeb przyszłych sprzedaży.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cellmer, R., Kuryj, J. (2011). Określanie stref o podobnej cenności gruntów z wykorzystaniem metod geostatystycznych. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 19 (3), 7–19.
2.Cellmer, R. (2014). Modelowanie przestrzenne w procesie opracowywania map wartości gruntów. Olsztyn: Wyd. UW-M.
3.Cichociński, P. (2011). Porównanie metod interpolacji przestrzennej w odniesieniu do wartości nieruchomości. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego, 19 (3), 119–132.
4.Hengel, T. (2007). A Practical Guide to Geostatistical Mapping of Environmental Variables. Office for Official Publications of the European Communities, Italy.
5.Krivoruchko, K. (2011). Spatial Statistical Data Analysis for GIS Users. Esri Pres.
6.Łupikasza, E. (2007). Metody analiz przestrzennych w badaniu zmienności opadów w Europie. Roczniki Geomatyki, V (1), 71–82.
7.Magnuszewski, A. (1999). GIS w geografii fizycznej. Warszawa: PWN.
8.Prus, B. (2010). Mapy wartości gruntów, jako czynnik wspomagający gospodarowanie terenami w gminie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 12, 169–177.
9.Rozporządzenie Rady Ministrów z 3.10.2011 w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych. Dz.U. nr 222, poz. 13, 28.
10.Sarna, D. (2009). Geostatistical with Applications in Earth Sciences. Springer, Italy.
11.Urbański, J. (2008). GIS w badaniach przyrodniczych. Gdańsk: Wyd. UG.
12.Zawadzki, J. (2011). Metody geostatystyczne dla kierunków przyrodniczych i technicznych. Warszawa: Wyd. OWPW.