Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Konsekwencje uwarunkowań prawnych budownictwa energooszczędnego na rynku nieruchomości w Polsce

Autorzy: Marek Ramczyk
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszcz
Słowa kluczowe: budownictwo energooszczędne podstawy prawne rynek nieruchomości
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (117-124)
Klasyfikacja JEL: Q40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Od lat osiemdziesiątych XX wieku budownictwo energooszczędne; obejmujące budowę domów energooszczędnych i pasywnych, spełniających ostre kryteria energooszczędności; rozprzestrzenia się na całym świecie. W niniejszym artykule dokonano szczegółowego przeglądu regulacji prawnych dotyczących sektora budownictwa energooszczędnego w Unii Europejskiej i stanu ich wdrożenia w prawie polskim. Omówiono też konsekwencje wprowadzonych przepisów prawa w zakresie budownictwa energooszczędnego dla inwestorów, projektantów i firm związanych z sektorem budowlanym. Unia Europejska, w tym i Polska, dotychczas nie wprowadziła jednak pełnych i kompleksowych uregulowań prawnych odnoszących się wyłącznie do budownictwa energooszczędnego
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dane dotyczące polskich aktów prawnych. Pobrane z: http://www.sejm.gov.pl (5.03.2016).
2.Drugi „Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011” (2011). Ministerstwo Gospodarki.
3.Informacje o aktach prawnych Unii Europejskiej. Pobrane z: http://buildingsplatform.org(5.03.2016).
4.Informacje o aktach prawnych Unii Europejskiej. Pobrane z: http://www.europa.eu (5.03.2016).
5.Płaziak, M. (2013). Domy energooszczędne i pasywne jako nieunikniona przyszłość budownictwa w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21, 173–188.
6.Ramczyk, M. (2015). Uwarunkowania prawne budownictwa energooszczędnego w Polsce. W: M. Wesołowska (red.), Budownictwo energooszczędne w Polsce – stan i perspektywy (s. 45–56). Bydgoszcz: Wyd. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
7.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej z 27.02.2015. Dz.U. poz. 376.
8.Uchwała Rady Ministrów z 22.06.2015w sprawie przyjęcia „Krajowego Planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii”.
9.Wnuk, R. (2012). Budowa domu pasywnego w praktyce. Warszawa: Przewodnik Budowlany.