Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Funkcja funduszy inwestycyjnych w finansowaniu rynku nieruchomości

Autorzy: Michał Dudka
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: rynek nieruchomości fundusze rynku nieruchomości finansowanie rynku nieruchomości źródła finansowania
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (67-76)
Klasyfikacja JEL: R30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jedną z charakterystycznych cech rynku nieruchomości jest jego wysoka kapitałochłonność. Oznacza to, że koszty związane z nabyciem lub wybudowaniem nowego obiektusą zdecydowanie większe niż w przypadku innych dóbr. W konsekwencji uczestnicy rynku zmuszeni są do wykorzystywania zewnętrznych źródeł finansowania. Obok kapitału obcego pochodzącego z takich instrumentów, jak kredyty bankowe, wysoko rozwinięte rynki rozwinęły alternatywne formy pozyskiwania kapitału. Bardzo istotną formą w finansowaniu inwestycji nieruchomościowych jest pozyskiwanie kapitału z rynku przy udziale funduszy inwestycyjnych, które zgodnie z ideą wspólnego inwestowania agregują środki finansowe wielu inwestorów, aby zrealizować jeden cel.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bone-Winkel, S., Schafers, W., Werner, K. (2008). Real Estate Investment Trust. Kolonia: IMV.
2.Bryx, M., Matkowski, R. (2001). Inwestycje w nieruchomości. Warszawa: Poltext.
3.Mayo, R. (1997). Wstęp do inwestowania. Warszawa: K.E. Liber.
4.Michalak, A. (2007). Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce. Warszawa: PWN.
5.Raport bieżący spółki Echo Investments. Pobrane z: http://www.echo.com.pl/relacjeinwestorskie/raporty-i-prospekty/raporty-biezace/raport-biezacy-nr-72016-4171 (1.06.2016).