Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/1-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 45/1 2016
Uwzględnianie czasu pobrań w wyborze lokalizacji odwiedzanych przez magazyniera podczas kompletacji produktów

Autorzy: Krzysztof Dmytrów
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: gospodarka magazynowa kompletacja metody taksonomiczne
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (229-240)
Klasyfikacja JEL: C44 C61
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wybór lokalizacji, które ma odwiedzić magazynier podczas kompletacji produktów, oraz wybór kolejności ich odwiedzania jest jednym z podstawowych problemów w gospodarce materiałowej. Zazwyczaj celem, który chce osiągnąć decydent, jest minimalizacja pokonywanej przez magazyniera odległości. Ma to swoje uzasadnienie, ponieważ czas przemieszczania się magazyniera stanowi ponad połowę czasu kompletacji zlecenia. Możliwa jest jednak sytuacja, w której magazynier będzie musiał odwiedzić więcej lokalizacji podczas pokonywania krótszej drogi, przez co poświęci więcej czasu na sam proces pobierania produktów. Celem artykułu jest analiza czasu pobrań produktów i jego wpływu na łączny czas kompletacji zamówienia. Same lokalizacje będą wybrane za pomocą zmiennej syntetycznej zwanej Taksonomiczną Miarą Atrakcyjności Lokalizacji (TMAL).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartholdi, J.J., Hackman, S.T. (2014). Warehouse & Distribution Science, Release 0.96. The Supply Chain and Logistics Institute, School of Industrial and Systems Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA 30332-0205 USA.
2.De Koster, R., Le-Duc, T., Roodbergen, K.J. (2007). Design and Control of Warehouse Order Picking: A Literature Review. European Journal of Operational Research, 182 (2), 481–501.
3.Dmytrów, K. (2016). Grupowanie lokalizacji w magazynie podczas procesu kompletacji produktów. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 44 (2), 187–198. DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-15.
4.Dmytrów, K., Doszyń, M. (2015). Taksonomiczna procedura wspomagania kompletacji produktów w magazynie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 385, Taksonomia, 25, 71–80.
5.Gudehus, T., Kotzab, H. (2012). Comprehensive Logistics. Berlin, Heidelberg: Springer- -Verlag. DOI: 10.1007/978-3-642-24367-7.
6.Tarczyński, G. (2012). Analysis of the Impact of Storage Parameters and the Size of Orders on the Choice of the Method for Routing Order Picking. Operations Research and Decisions, 22, 105–120.