Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.21-08
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / t. 21 2015
Przedsiebiorczość jako aspekt rozwoju obszarów wiejskich na pograniczu polsko-rosyjskim

Autorzy: Iwona M. Batyk
dr inż., Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (95-105)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu