Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
FUNKCJONOWANIE EKONOMICZNEGO UNIWERSYTETUDZIECIĘCEGO W KONTEKŚCIE KSZTAŁTOWANIA ŚWIADOMOŚCI EKONOMICZNEJ I ZACHOWAŃ PRZEDSIĘBIORCZYCH POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA

Autorzy: Iwona Czerska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy edutainment marketing społeczny marketing partnerski
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (29-40)
Klasyfikacja JEL: A19 L31 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W dobie społeczeństwa informacyjnego i dynamicznego rozwoju usług edukacyjnych orientacja na najmłodszego klienta jako konsumenta wiedzy ekonomicznej zyskuje coraz  bardziej na znaczeniu. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (dalej: EUD) jako ogólnopolski projekt edukacji ekonomicznej skierowany do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych, działając na podstawie koncepcji marketingu społecznego i partnerskiego, buduje pozytywne relacje uczelni wyższych z otoczeniem. Uczelnie wyższe, środowisko lokalne i praktyka biznesu to trzy filary projektu EUD. Nauka ekonomii poprzez zabawę, czyli formuła edutainment-wykład, warsztaty, prezentacje prac- to innowacyjny pomysł na zdobywanie i doskonalenie wiedzy ekonomicznej, a także na kształcenie umiejętności działania w zespole. O słuszności realizacji przedsięwzięcia i rozszerzania współpracy świadczą pozytywne wyniki ewaluacji projektu EUD wśród dzieci i ich rodziców.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czerska, I. (2013). Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Portal, 3/4 (17), 50–51.
2.Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej (2015). Pobrane z: http://www.nbportal.pl/edukacja- w-nbp/dofinansowanie-nbp.
3.Kar, N. (2013). Edutainment. A New Trend in Project Management Training. Project Management Institute.
4.O Projekcie (2015). Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EUD). Pobrane z: http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/strona/3/p/O_projekcie.
5.Pacut, A. (2014). Kształcenie pozaformalne w zakresie przedsiębiorczości społecznej w Polsce. Przegląd wybranych inicjatyw. Pobrane z: http://fundacja.e-gap.pl/mowes/wp--content/uploads/2014/03/Artykul_2.pdf.
6.Polak, M. (2007). „Edutainment” w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i edukacji ekonomicznych. W: P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna (257–266). Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie.
7.Rola banków centralnych w edukacji ekonomicznej i finansowej obywateli (2006). Konferencja Międzynarodowa Narodowego Banku Polskiego, Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku i Europejskiego Banku Centralnego, Warszawa.
8.Skibińska, M. (2010). „Edutainment” jako metoda edukacji przyszłości (teraźniejszości). Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2 (50), 57–65.
9.Strategia edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego na lata 2010–2012 (2010). Warszawa: Departament Edukacji i Wydawnictw NBP.
10.Uskov, V.L., Howlett, R.J., Jain, L.C. (2015). Smart Education and Smart e-Learning. Cham: Springer International Publishing Switzerland.
11.Wolicki, M. (2011). Edukacja permanentna – potrzeba i formy. Forum Pedagogiczne, 1, 11–26.
12.Wyniki autoewaluacji projektu Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (2015). Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie.
13.Zalewska, S.L. (2009). Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy jako przykład nauczania permanentnego dzieci i ich rodziców. Pobrane z: http://www.sabinazalewska.pl/wp-content/uploads/2013/09/19-Zakopane_2009.pdf.
14.Zostań wolontariuszem Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego (2015). Pobrane z: http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/strona/5/p/Wolontariat.