Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
INDEKSY KONKURENCYJNOŚCI W OBSZARZE TURYSTYKI NA ŚWIECIE I W POLSCE

Autorzy: Iwona Bąk
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: turystyka konkurencyjność wielowskaźnikowe indeksy syntetyczne
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (157-170)
Klasyfikacja JEL: C43 L83
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie różnych narzędzi oceny konkurencyjności w obszarze turystyki. Ocena międzynarodowej konkurencyjności sektora turystyki staje się kluczowym zagadnieniem polityki turystycznej. Na świecie przywiązuje się obecnie dużą wagę do wielowskaźnikowych indeksów syntetycznych, rośnie potrzeba posiadania takiej wiedzy przez różne grupy odbiorców. W opracowaniu omówiono Travel & Tourism Competitiveness Index opracowany przez World Economic Forum, służący jako ciągłe narzędzie monitorowania zjawisk turystycznych na świecie, oraz Europejskie Wirtualne Obserwatorium Turystyki (VTO) – rodzaj platformy internetowej mającej na celu wsparcie koordynacji działań w zakresie europejskiej turystyki. Ponadto omówiono budowę wielowskaźnikowego indeksu stanu i zmian w polskiej gospodarce turystycznej, tak zwanego Indeksu Koniunktury Turystycznej Vistula (VIKT). Szczegółowa analiza przedstawionych w pracy indeksów pozwoliła na określenie pozycji Polski w rankingu konkurencyjności turystycznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dziedzic T., Bartoszewicz W., (2013). Indeks Koniunktury Turystycznej. Wielowskaźnikowy indeks stanu i zmian w polskiej gospodarce turystycznej Vistula Indeks Koniunktury Turystycznej (VIKT). Warszawa: Instytut Turystyki Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji. Pobrane z: www.intur.com.pl (15.09.2015).
2.Dziedzic, T., Radkowska, B. (2014). Indeks Koniunktury turystycznej. Wielowskaźnikowy indeks stanu i zmian w polskiej gospodarce turystycznej. Warszawa: Instytut Turystyki Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji. Pobrane z: www.intur.com.pl (15.09.2015).
3.Dziedzic, E., Skalska, T. (2014). Metodologiczne podstawy budowy indeksu konkurencyjności w obszarze turystyki w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 805, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1 (25), 129–143.
4.Grabowski, J. (2008). Uwarunkowania konkurencyjności turystycznej regionów. Ruch Prawniczy, Socjologiczny i Ekonomiczny, LXX, 3, 149–164.
5.Kurek, S., Wacławik, P. (2013). Zróżnicowanie zagranicznej turystyki przyjazdowej w Unii Europejskiej w czasach kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 24.
6.Prognozy turystyki przyjazdowej na świecie w świetle publikacji UNWTO „Tourism Towards 2030. Global Overview” (2011). Warszawa: Departament Turystyki. Pobrane z: www.msp.gov.pl (25.04.2015).
7.Raport “UNWTO Tourism Highlights. 2014 Edition” (2014). Madrid. Pobrane z: www.unwto.org (14.01.2015).
8.The Travel & Tourism Competitiveness Report (2013). Genewa: Word Economic Forum. Pobrane z: www.weforum.org/ttcr (10.09.2015).
9.Tourism Towards 2030. Global Overwiev (2011). Madrid: UNWTO.