Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/1-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/1 2015
Recenzja książki - Nieruchomości. Wybrane zagadnienia, red. Joanna Cymermann, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2014

Autorzy: Iwona Foryś
Uniwersytet Szczeciński
Rok wydania:2015
Liczba stron:4 (287-290)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu