Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/1 2015

Rok wydania:2015

Informacje

Rada Wydawnicza
Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk, Piotr Michałowski, Małgorzata Ofiarska, Aleksander Panasiuk, Grzegorz Wejman, Dariusz Wysocki, Renata Ziemińska
Marek Górski – przewodniczący Rady Wydawniczej
Radosław Gaziński – redaktor naczelny Wydawnictwa Naukowego

Rada Naukowa
prof. Edward Urbańczyk – przewodniczący, Uniwersytet Szczeciński, prof. Peter Bielik – Slovak Agricultural University (Słowacja), prof. Ryszard Borowiecki – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prof. Gabriela Dragan – Academia of Economic Science (Rumunia), prof. Zygmunt Drążek – Uniwersytet Szczeciński, prof. Jerzy Dudziński – Uniwersytet Szczeciński, prof. Rolf Eggert – Deutsche Bundesbank (Niemcy), prof. Jan Helmke – Hochschule Wismar (Niemcy), prof. Józef Hozer – Uniwersytet Szczeciński, prof. Wacław Jarmołowicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, prof. Stephen Jefferys – London Metropolitan University (Wlk. Brytania), prof. Virginia Jureniene (Litwa), prof. Teresa Kiziukiewicz – Uniwersytet Szczeciński, prof. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, prof. Merouane Lakehal-Ayat – St. John Fisher College (USA), prof. Winfried Lamersdorf – Universität Hamburg (Niemcy), prof. Kari Liuhto – Turku School of Economics (Finlandia), prof. Francesco Losurdo – Uniwersytet w Bari (Włochy), prof. Teresa Lubińska – Uniwersytet Szczeciński, prof. Liu Quisheng – Guangdong University of Foreign Studies (Chiny), prof. Eric Schoop – Technische Universität Dresden (Niemcy), prof. Bruno Sergi – University of Messina (Włochy), prof. Waldemar Tarczyński – Uniwersytet Szczeciński

Lista recenzentów znajduje się na stronie internetowej zeszytu naukowego
www.wneiz.pl/sip

Redaktor naczelny serii
dr hab. Barbara Kryk prof. US

Redaktorzy naukowi
prof. dr hab. Józef Hozer, dr Barbara Batóg

Redaktorzy tematyczni
prof. dr hab. inż. Ryszard Budziński, prof. dr hab. Leon Dorozik, prof. dr hab. Waldemar Gos, dr hab. Augustyna Burlita prof. US, dr hab. inż. Alberto Lozano Platonoff prof. US, dr hab. Jacek Batóg prof. US

Redaktor statystyczny
dr Dominik Rozkrut – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie

Redakcja językowa
Katarzyna Górna

Korektor
Renata Bacik

Skład komputerowy
Jan Lipiec

Wersja papierowa jest wersją pierwotną
Streszczenia i pełne wersje opublikowanych artykułów są dostępne w adnotowanej bibliografii zagadnień ekonomicznych
BazEkon; http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/index.php, w The Central and Eastern European Online Library (CEEOL), www.ceeol.com
oraz na www.wneiz.pl/sip
© Copyright by Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2015

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Monitorowanie strategii rozwoju w świetle delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych

20 (11-30) Barbara Batóg, Jacek Batóg, Magdalena Mojsiewicz Więcej
2.

Wykorzystanie współczynnika zmienności do oceny nieruchomości podobnych w procesie szacowania nieruchomości

16 (31-46) Joanna Cymerman, Wojciech Cymerman Więcej
3.

Wykorzystanie rachunku na skalach czasowych do opisu i analizy zjawisk ekonomicznych

14 (47-60) Małgorzata Guzowska, Agnieszka B. Malinowska Więcej
4.

Uwagi o metodach wyznaczania indeksów cen nieruchomości

14 (61-74) Sebastian Kokot Więcej
5.

Umiejętności cyfrowe jako czynnik rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

14 (75-88) Dominik Rozkrut, Monika Rozkrut Więcej
6.

Grupowanie rozkładów w jednorodne klasy na przykładzie klasyfikacji gospodarstwach domowych o różnym typie biologicznym

15 (89-103) Anna Turczak, Patrycja Zwiech Więcej
7.

Analiza wpływu doświadczenia zawodowego na intensywność podejmowania pracy

14 (107-120) Beata Bieszk-Stolorz Więcej
8.

Analiza potrzeb i oferty szkół wyższych województwa zachodniopomorskiego

14 (121-134) Beata Bieszk-Stolorz, Anna Gdakowicz, Iwona Markowicz Więcej
9.

Wpływ decyzji planistycznych na decyzje uczestników rynku nieruchomości na przykładzie stargardzkiego rynku nieruchomości

14 (135-148) Iwona Foryś, Ewa Putek-Szeląg Więcej
10.

Indeks hedoniczny na wtórnym rynku mieszkań spółdzielczych na przykładzie wybranego osiedla w Szczecinie

12 (149-160) Iwona Foryś Więcej
11.

Linie oporu i wsparcia na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i rolnych

20 (161-180) Anna Gdakowicz, Józef Hozer, Wojciech Kuźmiński Więcej
12.

Ocena efektywności funduszy towarowych na przykładzie funduszy metali szlachetnych

22 (181-202) Urszula Gierałtowska Więcej
13.

Analiza zależności cen działek budowlanych od czasu dojazdu do centrum miasta na przykładzie aglomeracji szczecińskiej

12 (203-214) Marcin Bas, Sebastian Gnat Więcej
14.

Demografia miast polskich w latach 1989–2013

12 (215-226) Henryk Kowgier Więcej
15.

Ekonometryczny model cen gruntów rolnych

14 (227-240) Wojciech Kuźmiński Więcej
16.

Tendencje rozwojowe w obszarach polskich portów morskich z uwzględnieniem tranzytu

16 (241-256) Dominik Rozkrut, Monika Rozkrut Więcej
17.

Kultura organizacyjna a procesy transferu technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce

12 (257-268) Roman Tylżanowski Więcej
18.

Analiza bezrobocia w Polsce w latach 2004–2014

15 (269-283) Waldemer Woźniak Więcej
19.

Recenzja książki - Nieruchomości. Wybrane zagadnienia, red. Joanna Cymermann, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2014

4 (287-290) Iwona Foryś Więcej