Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/1-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/1 2015
Analiza wpływu doświadczenia zawodowego na intensywność podejmowania pracy

Autorzy: Beata Bieszk-Stolorz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: hazard empiryczny estymator Flemingtona-Harringtona hazard średni bezrobocie
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (107-120)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena wpływu stażu pracy na intensywność podejmowania zatrudnienia. Postawiono hipotezę, że zmienia się ono w zależności od doświadczenia zawodowego. Materiał badawczy stanowiły dane indywidualne 21 398 osób zarejestrowanych w PUP w Szczecinie w 2012 r. obserwowanych do końca 2013 r. Wyodrębniono grupy bezrobotnych ze względu na staż pracy. Analizę przeprowadzono w trzech etapach. Pierwszy polegał na ocenie prawdopodobieństwa pozostania w bezrobociu w zależności od czasu jego trwania (estymator Flemingtona-Harringtona). W drugim etapie wyznaczono intensywność podejmowania zatrudnienia w zależności od czasu zarejestrowania w urzędzie pracy (model hazardu empirycznego). W trzecim etapie wykorzystano model hazardu średniego do porównania intensywności wychodzenia z bezrobocia w poszczególnych grupach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Arulampalam W., Stewart M. (1995), The determinants of individual unemployment durations in an era of high unemployment, „Economic Journal”, vol. 105.
2.Balicki A. (2006), Analiza przeżycia i tablice wymieralności, PWE, Warszawa.
3.Berg G. van den, Ours J.C. van (1994), Unemployment dynamics and duration dependence in France, the Netherlands and the United Kingdom, „Economic Journal”, vol. 104.
4.Bezrobocie rejestrowane I–IV kwartał 2012 r. (2013), GUS, Warszawa.
5.Bieszk-Stolorz B. (2013), Analiza historii zdarzeń w badaniu bezrobocia, Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin.
6.Blanchard O., Diamond P. (1994), Ranking, unemployment duration and wages, „Review of Economic Studies”, vol. 61 (3).
7.Boheim R., Taylor M. (2000), Unemployment duration and exit states in Britain, University of Essex, Mimeo.
8.Carling K., Edin P.A., Harkman A., Holmlund B., 1996, Unemployment duration, unemployment benefits and labor market programs in Sweden, „Journal of Public Economics”, vol. 59 (3).
9.Frątczak E., Gach-Ciepiela U., Babiker H. (2005), Analiza historii zdarzeń. Elementy teorii, wybrane przykłady zastosowań, SGH, Warszawa.
10.Lancaster T. (1979), Econometric methods for the duration of unemployment, „Econometrica”, vol. 47 (4).
11.Layard R., Nickell S., Jackman R. (1991), Unemployment, Macreconomic Performance and the Labour Market, Oxford University Press, Oxford.
12.McVicar D., Podivinsky J.M. (2003), Young People, Unemployment Duration and the New Deal in Northern Ireland, Evaluation Report no. 5, Department for Employment and Learning, Belfast.
13.Meyer B.D. (1990), Unemployment insurance and unemployment spells, „ Econometrica”, vol. 58.
14.Mortensen D. (1977), Unemployment insurance and job search decisions, „Industrial and Labor Relations Review”, vol. 30 (4).
15.Mortensen D. (1987), Job search and labour market analysis, w: Handbook of Labour Economics, t. 2, red. O. Ashenfelter, R. Layard, Amsterdam.
16.Narendranathan W. (1993), Job search in a dynamic environment: An empirical analysis, Oxford Economic Papers.
17.Narendranathan W., Nickell S., Stern J. (1985), Unemployment benefits revisited, „Economic Journal”, vol. 95.
18.Nickell S. (1979), Estimating the probability of leaving unemployment, „Econometrica”, vol. 47.
19.Phelps E. (1972), Inflation Policy and Unemployment Theory: The Cost Benefit Approach to Monetary Planning, MacMillan, London.
20.Węziak-Białowolska D., Kotowska I.E. (2014), Pomiar kapitału ludzkiego i jego zróżnicowanie według cech demograficznych, społecznych i ekonomicznych, w: Rynek pracy i wykluczenie w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny,