Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/1-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/1 2015
Uwagi o metodach wyznaczania indeksów cen nieruchomości

Autorzy: Sebastian Kokot
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: rynek nieruchomości indeksy cen nieruchomości
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (61-74)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Indeksy cen nieruchomości są cenną informacją dla analityków rynku, inwestorów i reprezentantów innych profesji związanych z rynkiem nieruchomości. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami indeksy winny być stosowane w określonych celach prawnych. W praktyce funkcjonuje kilka metod wyznaczania indeksów cen nieruchomości. Wszystkie mają swoje wady i zalety i odzwierciedlają rzeczywiste ruchy cen na rynku z różną dokładnością. W artykule podjęto próbę charakterystyki poszczególnych grup metod, w szczególności z punktu widzenia potencjalnego ryzyka wiarygodności uzyskiwanych wyników.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bokhari S., Geltner D. (2010), Estimating Real Estate Price Movements for High Frequency Tradable Indexes in a Scarce Data Environment, „The Journal of Real Estate Finance and Economics”, vol. 45, nr 2.
2.Clapp J.M., Giacotto C. (1992), Estimating Price Indices for Residential Property: A Comparison of Repeat Sales and Assessed Value Methods, „Journal of the American Statistical Association”, vol. 87.
3.Dittmann I. (2013), Primary and secondary residential real estate markets in Poland – analogies in offer and transaction price development, „Real Estate Management and Valuation”, vol. 21, nr 1.
4.Francke M.K. (2010), Repeat Sales Index for Thin Markets, „The Journal of Real Estate Finance and Economics”, vol. 41, nr 1.
5.Guo X., Zheng S., Geltner D., Liu H. (2014), A new approach for constructing home price indices: The pseudo repeat sales model and its application in China, „Journal of Housing Economics”, vol. 25.
6.Hozer J. (2001), Regresja wieloraka a wycena nieruchomości, „Rzeczoznawca Majątkowy”, nr 2.
7.Hozer J., Kokot S., Kuźmiński W. (2002), Metody analizy statystycznej rynku w wycenie nieruchomości, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa.
8.Kokot S. (2014), Teoretyczne i praktyczne problemy wyznaczania indeksów cen nieruchomości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 811, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 36: Metody ilościowe w ekonomii, t. 2.
9.Kokot S. (2015a), Przyczynek do badań nad indeksami cen nieruchomości, „Wiadomości Statystyczne”, nr 4.
10.Kokot S. (2015b), Parę krytycznych uwag na temat jakości danych o transakcjach nieruchomościami, „Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości”, nr 102.
11.Kokot S., Bas M. (2013), Evaluation of the applicability of statistical methods in studies on price dynamics on the real estate market, „Real Estate Management and Valuation”, vol. 21, nr 1.
12.Kokot S., Bas M. (2015), The comparative analysis of asking and traded price indices in different floor area subsegments of the residential property market, „Real Estate Management and Valuation”, vol. 23, nr 3.
13.Nicholas T., Scherbina A. (2013), Real Estate Prices During the Roaring Twenties and the Great Depression, „Real Estate Economics”, vol. 41, nr 2.
14.Tomczyk E., Widłak M. (2010), Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy, „Bank i Kredyt”, vol. 41, nr 1.
15.Trojanek R. (2008), Wahania cen na rynku mieszkaniowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
16.Ustawa o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 r., t.j. DzU z 2015 r., poz. 782.
17.Widłak M. (2010), Metody wyznaczania hedonicznych indeksów cen jako sposób kontroli zmian jakości dóbr, „Wiadomości Statystyczne”, nr 9.
18.Wood R. (2005), A Comparison of UK Residential House Price Indices, „Bank of International Settlements Papers”, nr 21.