Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/1-10
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/1 2015
Indeks hedoniczny na wtórnym rynku mieszkań spółdzielczych na przykładzie wybranego osiedla w Szczecinie

Autorzy: Iwona Foryś
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: rynek mieszkaniowy indeks hedoniczny ceny mieszkań
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (149-160)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest wyznaczenie indeksu cen dla jednorodnego, z uwagi na formę własności, zasobu mieszkaniowego – mieszkań spółdzielczych. Analizie poddano ceny mieszkań sprzedanych w latach 2006–2012 na wybranym osiedlu mieszkaniowym w Szczecinie. Dla tak określonego zasobu mieszkaniowego, dla wybranego, małego obszaru, podjęto próbę skonstruowania indeksu hedonicznego cen mieszkań. W badaniu wykorzystano dane z aktów notarialnych, opisując każdą transakcję zestawem zmiennych mierzonych na różnych skalach pomiaru. Wykorzystano indeksy hedoniczne cen mieszkań skonstruowane na podstawie modelu hedonicznego regresji wielorakiej ze zmienną binarną czasu, dla wszystkich następujących po sobie badanych lat.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bailey M.J., Muth R.F., Nurse H.O. (1963), A Regression Method for Real Estate Price Index Construction, „Journal of American Statistical Association”, vol. 58, s. 933–942.
2.Batóg B., Foryś I. (2013), Zastosowanie modeli zmiennych jakościowych do badania ceny rynkowej mieszkań, „Wiadomości Statystyczne”, nr 5 (213), s. 36–71.
3.Calhoum C.H.A. (1996), OFHEO House Price Indexes: HPI Technical Description, Office of OFHEO, Washington.
4.Case K.E., Shiller R.J. (1990), Forecasting Prices and Excess Returns in the Housing Market, Working Paper no. 3368, National Bureau of Economic Research, Cambrige.
5.Crone T.M., Voith R.P. (1992), Estimating House Price Appreciation: A Comparison of Methods, „Journal of Housing Economics”, vol. 2, nr 4, s. 324–338.
6.Fleming M.C., Nellis J.G. (1994), The Measurement of UK House Prices: a review and Appraisal of the Principal Sources, „Journal of Housing Finance”, vol. 24, s. 6– 16.
7.Foryś I. (2010), The Cox Proportional Hazards Model in the Analysis of Property Transactions, „Folia Oeconomica Stetinensia”, vol. 8, nr 1.
8.Foryś I. (2011), Apartment Price Indices on the Example of Cooperative Apartments Sale Transactions, „Folia Oeconomica Stetinensia”, vol. 9, nr 1.
9.Foryś I. (2012), Metoda mix-adjustment wyznaczania indeksów cen nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie lokali spółdzielczych, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, vol. 20, nr 1.
10.Shiller R.J. (1991), Arithmetic Repeat Sales Price Estimators, „Journal of Housing Economics”, vol. 1, nr 1, s. 110–126.
11.Triplett J.E. (2006), Handbook on Hedonic Indexes and Quality Adjustment in Price Indexes, OECD, Paris.
12.Trojanek R. (2008), Wahania cen na rynku mieszkaniowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 46–47.
13.Wood R. (2005), A Comparison of UK Residential House Price Indices, „Bank of International Settlements Papers”, nr 21, s. 212–227.