Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/1-12
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/1 2015
Ocena efektywności funduszy towarowych na przykładzie funduszy metali szlachetnych

Autorzy: Urszula Gierałtowska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: towarowe fundusze ETF metale szlachetne błąd odwzorowania fundusze zarządzane pasywnie
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:22 (181-202)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest próba oceny atrakcyjności towarowych funduszy ETF. Towarowe fundusze ETF są nowym instrumentem finansowym na rynku kapitałowym. Debiut funduszy towarowych na rynku amerykańskim miał miejsce w listopadzie 2004 r., kiedy działalność zainaugurował SPDR Gold Shares (GLD), który stara się duplikować zmiany cen złota. Podstawowe zalety ETF to: wysoka płynność, prostota i przejrzystość instrumentu oraz niskie koszty zarządzania. Towarowe fundusze ETF mogą stanowić atrakcyjne narzędzie, za którego pomocą inwestorzy indywidualni mogą włączyć ekspozycję na rynki towarowe do swoich portfeli inwestycyjnych. W artykule ograniczono się jedynie do analizy największej grupy towarowych funduszy ETF – funduszy metali szlachetnych. Badania przeprowadzono w okresie 2009 – I półrocze 2015
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dankowski K. (14.08.2008), Fundusze ETF na trudne czasy, biznes.interia.pl.
2.Gabryelczyk K. (red.) (2009), Private asset & Wealth management. Nowe instrumenty i usługi finansowe, C.H. Beck, Warszawa.
3.Irwin S.H., Sanders D.R. (2011), Index Funds, Financializtion and Commodity Futures Markets, Applied Economic Perspectives and Policy, Oxford University Press.
4.Lan S., Mercado S., Rajenda A., Gademsetty A. (2015), ETF Annual Review & Outlook, Deutsche Bank Securities Inc., www.altii.de.
5.Miziołek T. (2013), Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym – indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF. Ocena efektywności zarządzania na przykładzie akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
6.Vardharaj R., Fabozzi F.J., Jones F.J. (2004), Determinants of tracking terror for equity portfolios, „Journal of Investing” vol. 13, nr 2.