Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Lista wydań / Vol. 2, No. 2/2013
Risk taking propensity among people involved in various forms of winter recreation on the example of skiing

Autorzy: Iwona Pawelec
Department of Recreation, University School of Physical Education in Wroclaw, Poland
Słowa kluczowe: extreme sports risk safety skiing winter recreation
Rok wydania:2013
Liczba stron:9 (39-47)

Abstrakt

Nowadays, recreational activity is not only the general tendency to improve physical function, but is also associated with increased physical effort and risk. For example, there has been the development of more sophisticated and dangerous forms of skiing. Today, skiing can be divided into downhill skiing, practiced in ski resorts, and freeskiing. The freeskiing forms include ski-touring and freeride, considered as extreme. The extreme forms are characterized by high risk as the main motive for their practice. The most important predisposition to engage in those activities is the courage expressed in risk taking propensity. Risk taking propensity is a personality trait that affects human decisions in risky situations. Depending on its severity, more or less risky behavior can be observed. The aim of the study was to determine the level of propensity to risk behaviors of people involved in forms of activity associated with a higher risk in comparison with other participants, on the example of recreational skiing. The questionnaire constructed by Ryszard Studenski was used to measure the risk taking propensity and frequency of risky behavior. The research was carried out on 40 persons classified on the basis of the declaration of preferred form of skiing. People practicing extreme forms of winter activity (skitouring, ski-mountaineering) showed lower level of risk taking propensity than a group of downhill skiers. It was found that the preference of risky sports is not definitely related to the higher propensity to risk-taking behavior.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Andrzejewska H. Ryzyko – nieodłączny element sportów ekstremalnych. In: Z. Dziubiński (ed.). Drogi i bezdroża sportu i turystyki. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, W
2.Bielański M. Alpine skitourers traffic in the Tatra National Park. Folia Turistica. 2010; 22: 185–206.
3.Brymer E. Extreme sports as a facilitator of ecocentricity and positive life changes. World Leisure Journal, The official journal of World Leisure Organization. 2009; 51 (1): 47–53.
4.Goma-I-Freixanet M. Co sprawia, że ludzie podejmują ryzykowną pracę? In: J. Strelau (ed.). Osobowość a ekstremalny stres.Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004: 199–219.
5.Goszczyńska M. Ryzyko i jego percepcja. In: X. Gliszczyńska (ed.). Człowiek jako podmiot życia społecznego. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1983: 204–208.
6.Gracz J. Psychologiczne aspekty narciarstwa turystycznego. Kultura Fizyczna. 1992; 11–12: 19–22.
7.Gracz J., Bronikowski M. Walczak M. Rekreacja – kreacja – ekscytacja, czyli w poszukiwaniu psychospołecznego sensu aktywności rekreacyjnej. Kultura Fizyczna. 2004; 3–4: 16–19.
8.Gracz J., Sankowski T. Psychologia w turystyce i rekreacji. Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego, Poznań 2001.
9.Guszkowska M., Bołdak A. Sensation seeking in males involved in recreational high risk sports. Biology of Sport. 2010; 27 (3): 157–162.
10.Krasicki S. Narciarstwo jako jeden ze sportów całego życia. In: S. Krasicki, K. Chojnacki (eds). Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków 2001:43–46.
11.Kurcz I., Skarżyńska K. (eds) Słownik Psychologii., Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2000.
12.Ławniczak P. Sporty ekstremalne jako obszar kultury fizycznej i wyzwanie dla szkolnego wychowania fizycznego. In: A. Kaźmierczak, A. Maszorek-Szymala, J. Kowalska (eds). Paradygmaty współczesnej kultury fizycznej i zdrowotnej. Uniwersytet Łódzki, Łódź 201
13.Łobożewicz T., Bieńczyk G. Podstawy turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2001.
14.Makarowski R. Ryzyko i stres w lotnictwie sportowym. Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2010.
15.Merski J., Warecka J. Główne przyczyny nieszczęśliwych wypadków i zachorowań podczas imprez turystycznych. In: J. Merski, J. Warecka (eds) Turystyka kwalifikowana. Turystyka aktywna. Wydawnictwo ALMAMER, Warszawa 2009.
16.Muszkieta R., Gembiak M. Uwarunkowania i motywy uprawiania sportów ekstremalnych. In: Z. Dziubiński (ed.). Edukacja poprzez sport. Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004: 478–488.
17.Mynarski W., Veltze P. Ekstremalne formy aktywności ruchowej – aspekty terminologiczne, motywy podejmowania i klasyfikacje. In: W. Mynarski (ed.). Teoretyczne i empiryczne zagadnienia rekreacji i turystyki. Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki,
18.Philip R. Czy narciarstwo wraca do korzeni? Rzecz o filozofii narciarstwa. Studia Humanistyczne. 2010; 10: 73–86.
19.Studenski R. Ryzyko i ryzykowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.
20.Szymczak M. (ed.) Słownik języka polskiego. PWN, Tom III, Warszawa 1981.
21.Wojtyczek B., Pasławska M. Zagrożenia zdrowotne i profilaktyka uprawiania ekstremalnych form narciarstwa zjazdowego. Turystyka i Rekreacja, Warszawa 2012; 8: 95–100.
22.Zaleśkiewicz T. Przyjemność czy konieczność. Psychologia spostrzegania i podejmowania ryzyka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
23.Zdebski J., Kozicka M. Psychospołeczne uwarunkowania kierunków rozwoju turystyki aktywnej. In: Z. Dziubiński (ed.). Drogi i bezdroża sportu i turystyki. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzecz