Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
INDEKSY CEN NIERUCHOMOŚCI DLA MAŁYCH OBSZARÓW

Autorzy: Iwona Foryś
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: wycena nieruchomości indeksy cen mieszkań rynek nieruchomości
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (37-48)
Klasyfikacja JEL: R15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto tematykę buduwy indeksów mieszkan uwzgledniajacy koncepcję R. Shillera. Wskazuje on na problemy jednorodności danych wykorzystywanych do budowy indeksów. Dokonano przeglądu metod i doświadczeń wybranych państw Unii Europejskiej konstruujących indeksy cen mieszkań. Na tym tle dokonano oceny podjętych działań w Polsce. Na przykładzie wybranego lokalnego rynku i zdefiniowanego typowego mieszkania weryfikowano hipotezę dotyczacą jakości indeksów cen mieszkań na rynku lokalnym i indeksu regionalnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Batóg, B., Foryś, I. (2013). Modele cen nieruchomości mieszkaniowych na rynku lokalnym. W: B. Pawełek (red.), Zastosowanie metod ilościowych w modelowaniu i prognozowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych (s. 220–234). Kraków: Wyd. UE w Krakowie.
2.Bourassa, S.C., Hoesli, M., Sun, J. (2006). A Simple Alternative House Price Index Method. Journal of Housing Economics, 15, 1, 80–97.
3.Calhoum, Ch.A. (1996). OFHEO House Price Indexes: HPI Technical Description. Washington: Office of OFHEO.
4.Fleming, M.C., Nellis, J.G. (1994). The Measurement of UK House Process. Review and Appraisal of Principal Sources. Journal of Housing Finance, 24, 6–16.
5.Foryś, I. (2010). Wykorzystanie metod taksonomicznych do wyboru obiektów podobnych w procesie szacowania lokali mieszkalnych. Studia i Materiały TNN, 18, 1, 95–106.
6.Foryś, I. (2012). Metoda mix-adjustment wyznaczania indeksów cen nieruchomości mieszkaniowych na przykładzie lokali spółdzielczych. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 20, 1, 41–52.
7.Foryś, I. (2013). Wykorzystanie indeksów cen mieszkań do oceny zwrotu z inwestycji bezpośrednich na przykładzie wybranego rynku lokalnego. Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, 768, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 63, 109–126.
8.Handbook on Residential Property Prices Indices (RPPIs) (2013). Economy and Finance, Methodologies & Working Papers, Eurostat, United Nations Economic Commission for Europe.
9.Łaszek, J., Widłak, M. (2008). Badanie cen na rynku mieszkań prywatnych zamieszkałych przez właściciela z perspektywy banku centralnego. Bank i Kredyt, 39, 8, 12–41.
10.Meese, R., Wallace, N. (1997). The Construction of Residential Housing Price Indices: a Comparison of Repeat Sales, Hedonic Regression, and Hybrid Approaches. Journal of Real Estate Finance and Economics, 14, 1/2, 51–74.
11.Trojanek, R. (2010). Porównanie metod prostych oraz metody regresji hedonicznej do konstruowania indeksów cen mieszkań. Studia i Materiały TNN, 18, 1, 119–132.
12.Shiller, R.J. 1991. Arithmetic Repeat Sales Price Estimators. Journal of Housing Economics, 1, 110–126.
13.Ustawa z 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami. Dz.U. 2015, poz. 782, z późn. zm.
14.Widłak, M. (2010). Metody wyznaczania hedonicznych indeksów cen jako sposób kontroli zmian jakości dóbr. Wiadomości Statystyczne, 9, 1–25.
15.Wood, R. (2005). A Comparison of UK Residential House Price Indices. BIS Paper, 21, 212–227.
16.www.nbp.pl/publikacje/rynek_nieruchomosci/ceny_mieszkan.xls (2.09.2015).
17.www.spindices.com/index-family/real-estate/sp-case-shiller (2.09.2015).