Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/3-23
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/3 2017
Na czym polega decentralizacja w polityce rynku pracy?

Autorzy: Iwona Kukulak-Dolata
Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Słowa kluczowe: polityka rynku pracy publiczne służby zatrudnienia decentralizacja kontraktacja działań aktywizacyjnych
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (281-291)
Klasyfikacja JEL: J08
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W Polsce procesy decentralizacji obserwowane są od lat 90. XX w. Stały się one elementem zmian systemowych, które przeprowadzono ze względu na cele polityczne i ekonomiczne. Dotyczyły one również polityki rynku pracy. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia procesu decentralizacji w obszarze polityki rynku pracy. W tym celu dokonano analizy realizacji zasady decentralizacji w wymiarze administracyjnym, która polegała na podziale kompetencji pomiędzy poszczególne poziomy władzy (rządowej i samorządowej). Badaniem objęto również wymiar ekonomiczny decentralizacji, który dotyczył przekazywania zadań z obszaru rynku pracy do sektora prywatnego i pozarządowego. Artykuł powstał na bazie studiów dostępnej literatury przedmiotu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barberis, E., Bergmark, A., Minas, R.,(2011). Rescaling Processes in Europe: Convergence and Divergence Patterns towards Multilevel Governance. W: Y. Kazepov (red.), Rescaling Social Policies: Towards Multilevel Governance in Europe. Ashgate: European Centre Vienna.
2.Grewiński, M., Kawa, M. (2015). Kontraktowanie usług społecznych i rynku pracy w kontekście reorganizacji polityki społecznej w Polsce i na świecie. W: Polityka rynku pracy – w poszukiwaniu polskiego modelu kontraktacji usług. Warszawa–Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka.
3.Kukulak-Dolata, I., Pichla, J. (2007). Rola publicznych służb zatrudnienia i agencji zatrudnienia na rynku pracy. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
4.Kukulak-Dolata, I. (1996). Pozarządowe instytucje pośrednictwa pracy. W: Z. Kaźmierczak (red.), Polityka gospodarcza. Region. Rynek pracy. Łódź: Wydawnictwo Absolwent.
5.Męcina, J. ( 2013). Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku pracy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
6.Rymsza, M. (2013). Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare state. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
7.Sztandar-Sztanderska, K. (2016). Obywatel spotyka państwo. O urzędach pracy jako biurokracji pierwszego kontaktu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
8.Szylko-Skoczny, M. (2004). Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej. Warszawa: IPS Uniwersytetu Warszawskiego.
9.Wiśniewski, Z., Zawadzki, K. (2010). Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim. Toruń: Wojewódzki Urząd Pracy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
10.Golinowska, S. (2006). Polityka społeczna samorządów terytorialnych. Warunki większej efektywności. Polityka Społeczna, 4, 1–10.
11.Golinowska, S. (2015). Decentralizacja i polityka społeczna. Siła słabość czy niedostosowanie? Próba oceny. Polityka Społeczna, numer tematyczny 1, 2–9.
12.Kukulak-Dolata, I. (2016). Rola kontraktacji w aktywizacji lokalnego rynku pracy. Acta Universitatis, Folia Oeconomica, 4 (324), 195–212. Łódź.
13.Salmon, L. (2000). The New Governance and the Tools of Public Action: An Introduction. Fordham Urban Law Journal, vol. 28, no. 5, 1611–1675.