Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.45/2-26
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 45/2 2016
ANALIZA WSKAŹNIKOWA W BADANIU ŻYWOTNOŚCI FIRM

Autorzy: Iwona Markowicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: mierniki i wskaźniki analiza żywotności firm firmy w Szczecinie
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (329-340)
Klasyfikacja JEL: C10 C14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki analizy wskaźnikowej dla firm funkcjonujących w Szczecinie w latach 1990–2014. Analiza wskaźnikowa to część analizy żywotności firm (Markowicz, 2012). Obejmuje ona różnorodne mierniki i wskaźniki: struktury, dynamiki i natężenia firm.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bieszk-Stolorz, B. (2013). Analiza historii zdarzeń w badaniu bezrobocia. Szczecin: Volumina. pl.
2.Biuletyn Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego (2000–2015). Szczecin: Urząd Statystyczny w Szczecinie.
3.Bławat, F. (red.). (2004). Przetrwanie i rozwój przedsiębiorstw. Gdańsk: Scientific Publishing Group.
4.Dehnel, G. (2010). Rozwój mikroprzedsiębiorczości w Polsce w świetle estymacji dla małych domen. Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
5.Dominiak, P. (2005). Sektor MSP we współczesnej gospodarce. Warszawa: PWN.
6.Gołata, E. (2009). Mikroprzedsiębiorstwa w badaniu SP3 oraz dodatkowych źródłach informacji. Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu, 116, 11–26.
7.Hozer, J., Markowicz, I. (2002). Małe firmy. Analizy i diagnozy. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
8.Hozer, J., Markowicz, I. Stolorz, B. (2008). Zastosowanie metod analizy historii zdarzeń w badaniu czasu funkcjonowania firm. Szczecin: Zapol.
9.Kwiatkowski, E. (2013). Wrażliwość koniunkturalna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W: Z. Wiśniewski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach (s. 15–27). Warszawa: Wolters Kluwer.
10.López-Garcia, P., Puente, S. (2006). Business Demography in Spain: Determinants of Firm Survival. Documentos de Trabajo No. 0608. Madrid: Banco de España.
11.Markowicz, I. (2000). Statystyczna analiza rentowności i żywotności małych firm w województwie szczecińskim. praca doktorska, maszynopis, Szczecin.
12.Markowicz, I. (2012). Statystyczna analiza żywotności firm. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
13.Markowicz, I. (2014). Business Demography – Statistical Analysis of Firm Duration. Transformations in Business & Economics, 13, 2B (32B), 801–817.
14.Nowak, E. (red.). (2001). Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
15.Poznańska, K. (2007). Przetrwanie małych i średnich przedsiębiorstw – koncepcje i ich weryfikacja empiryczna w gospodarce polskiej. W: T. Łuczka (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości (s. 11–27). Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej.
16.www.appsso.eurostat.ec.europa.eu (10.08.2015).