Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.1.37-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Postrzeganie przez turystów zagranicznych atrakcyjności turystycznej Polski. Case study Warmia i Mazury

Autorzy: Iwona Batyk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: turyści zagraniczni atrakcyjność turystyczna Polska Warmia i Mazury
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (169-180)
Klasyfikacja JEL: O18 Z13 Z32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Polska jest krajem o dużej atrakcyjności turystycznej, posiadającym bardzo duży potencjał turystyczny. W opracowaniu przedstawiono dane statystyczne dotyczące udziału turystów zagranicznych w turystyce w Polsce. Zaprezentowano opinie turystów zagranicznych na temat pobytu w Polsce oraz ocenę ich satysfakcji z wypoczynku. Podjęto próbę oceny atrakcyjności turystycznej Warmii i Mazur przez turystów zagranicznych. Zaprezentowano wyniki badań mające na celu określenie stopnia wpływu wybranych elementów infrastruktury i usług turystycznych na atrakcyjność turystyczną Warmii i Mazur. Określono również stopień oddziaływania infrastruktury i usług okołoturystycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badanie konsumentów usług turystycznych, mające na celu ocenę poziomu satysfakcji. turystów krajowych i zagranicznych z usług turystycznych, z których korzystali podczas pobytu w Polsce w 2014 roku (2014). Warszawa: POT. Pobrane z: https://www.pot.gov.pl/do-pobrania/l/materialy-do-pobrania/badania-i-analizy (15.03.2017).
2.Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 r. (2016). Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki.
3.Franaszek, M. (2014). Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo. Kraków: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego.
4.Gaworecki, W.W. (2000). Turystyka. Warszawa: PWE.
5.Gołembski, G. (2009). Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa: PWN.
6.Kowalczyk, A. (2001). Geografia turyzmu. Warszawa: PWN.
7.Kruczek, Z. (2011). Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań. Kraków: Proksenia.
8.Meyer, B. (2012). Znaczenie obszarów chronionych dla atrakcyjności turystycznej województwa zachodniopomorskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 664, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2 (18), 179–191.
9.Opinie o Polsce – obcokrajowcy (2015). Warszawa: POT.
10.Strategia rozwoju turystyki województwa warmińsko-mazurskiego (2010). Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
11.Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w 2014 r. (2015). Olsztyn: Urząd Statystyczny w Olsztynie.
12.Turystyka w województwie warmińsko-mazurskim w 2015 r. (2016). Olsztyn: Urząd Statystyczny w Olsztynie.
13.Warszyńska, J., Jackowski, A. (1978). Podstawy geografii turyzmu. Warszawa: PWN.
14.Żakowska, B. (2015). Informacja o ruchu turystycznym w województwie warmińsko-mazurskim w 2014 r. Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.