Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 5/2017
Informatyczne narzędzia raportowania zintegrowanego

Autorzy: Iwona Matuszyk
Słowa kluczowe: informatyczne narzędzia raportowania zintegrowanego standard XBRL
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (79-88)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszej publikacji przedstawiono standard XBRL jako informatyczne narzędzie raportowania zintegrowanego. Wskazano na dużą użyteczność, transparentność oraz łatwość w korzystaniu z danych zawartych w raportach przygotowanych według standardu XBRL. Podkreślono, że upowszechnienie i rozwój notacji XBRL jest korzystny dla interesu publicznego, a także dla instytucji rządowych zajmujących się nadzorem finansowym i giełdowym oraz fiskalnym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.ACCA. Understanding Investors: Directions for Corporate Reporting. Pobrano z: http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-technical/financial-reporting/pol-afb-ui02.pdf (14.04.2015).
2.Bek-Gaik, B. (2015). Sprawozdawczość zintegrowana – wybrane problemy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 77, 479–491.
3.Churet, C., Eccles, R.G. (2014). Integrated Reporting, Quality of Management and Financial Performance. Journal of Applied Corporate Finance, 1 (26), 56–64.
4.Deloitte Touche Toohmatsu Limited (2011). Integrated Reporting: A Better View? Global Sustainability and Climate Services. Pobrano z: http://www.iasplus.com/en/binary/sustain/1109integratedreportingview.pdf (27.09.2015).
5.Eccles, R., Krzus, M.P., Tapscott, D. (2010). One Report: Integrated Reporting for a Sustainable Strategy. Wiley Publisher.
6.European Banking Authority (EBA) new DPM and XBRL Taxonomy for Remittance of Supervisory Reporting. Pobrano z: http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-new-dpm-and-xbrl-taxonomy-for-remittance-of-supervisoryreporting (10.10.2015).
7.Hojda, M., Piechocki, M. (2005). XBRL informatyczny język biznesu. Pobrano z: http://www.klubcio.pl/artykuly/314444/XBRL.informatyczny.jezyk.biznesu.html (10.10.2016).
8.IIRC. Business Model Background Paper for IR, International Integrated Reporting Council. Pobrano z: http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/03/Business_Model.pdf (27.09.2015).
9.IIRC. The International <IR> Framework. Pobrano z: http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf (27.09.2015).
10.IIRC. Towards Integrated Reporting Communicating Value in the 21st Century. Pobrano z: http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf (27.09.2015).
11.Kamela-Sowińska, A. (2014). Dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych – nowe wyzwanie dla rachunkowości. Studia Oeconomica Posnaniensa, 2 (4), 61–72.
12.Kamela-Sowińska, A. (2015). Tajemnica przedsiębiorstwa a dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnianiu informacji niefinansowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 854. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 981–991.
13.Potocki, A. (2007). Wybrane funkcje komunikacji we współczesnych przedsiębiorstwach. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 747, 5–19.
14.Potocki, A., Winkler, R., Żbikowska, A. (2011). Komunikowanie w organizacjach gospodarczych. Warszawa: Difin.
15.Samelak, J. (2013). Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
16.Stanek-Kowalczyk, A. (2014). Raportowanie zintegrowane – nowy trend, stare wyzwania. Pobrano z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/artykuly/raportowanie-zintegrowane-nowy-trend-stare-wyzwania/ (10.10.2016).
17.Steyn, M. (2014). Organisational Benefits and Implementation Challenges of Mandatory Integrated Reporting: Perspectives
18.of Senior Executives at South African Listed Companies, Sustainability Accounting. Management and Policy Journal, 4 (5), 476–503.
19.Steyn, M. (2014). Senior Executives’ Perspectives of Integrated Reporting Regulatory Regimes as a Mechanism for Advancing Sustainability in South African Listed Companies. Southern African Business Review, 3 (18), 142–174.
20.SQL Power. The Business Reporting Authority. Pobrano z: http://www.sqlpower.ca/xbrlpower/page/software (10.10.2016).
21.Szlachta, A. (2013). Raportowanie zintegrowane kluczem do budowania przewagi konkurencyjnej firmy. Przegląd Corporate Governance, 3 (35).
22.Tarczydło, B. (2014). Strategia komunikacji marketingowej 360 stopni w kreowaniu wizerunku marki usługi. Studium przypadku. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 355, 238–249.
23.Walińska, E., Bek-Gaik, B., Gad, J., Rymkiewicz, B. (2015). Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
24.Zicari, A. (2014). Can One Report be Reached? The Challenge of Integrating Different Perspectives on Corporate Performance. W: R. Tench, W. Sun, B. Jones (red.), Communicating Corporate Social Responsibility: Perspectives and Practice (Critical Studies on Corporate Responsibility, Governance and Sustainability) (s. 201–216). Emerald Group Publishing.