Studia Maritima

ISSN: 0137-3587     eISSN: 2353-303X    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / Vol. 27/1 2014
The Problem of Piracy in the Relationship Between the Christians and Arabs from Northern Africa Between the 11th and 15th Centuries.
(Problem piratów w relacjach żeglugowych pomiędzy Chrześcijanami i Arabami z Afryki Północnej od XI do XV wieku.)

Autorzy: Iwona Wierzchowiecka-Rudnik
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: piracy the Mediterranean culture the law of nations Islam
Rok wydania:2014
Liczba stron:16 (25-40)

Abstrakt

W okresie od XI do XV wieku chrześcijańskie i arabskie państwa oraz władztwa terytorialne, mimo że funkcjonowały w warunkach feudalnego chaosu politycznego, były zdolne do wypracowania jedności działań skierowanych przeciwko piratom. Piractwo traktowano zgodnie jako zagrożenie bezpieczeństwa morskiego i przybrzeżnego a także zagrożenie handlu i rozwoju gospodarczego. Próbowano stworzyć ramy instytucjonalne do wspólnego ścigania piratów oraz wypracować zasady odpowiedzialności karnej państw. Ich podstawą były zawierane traktaty międzynarodowe, nakładające na państwa określone zobowiązania. Zbiór traktatów z tego okresu opublikowany w XIX wieku przez archiwistę umożliwia współczesnym badaczom zapoznać się z prawem międzynarodowym tworzonym na pograniczu islamskiej i europejskiej kultury prawnej.
Pobierz plik

Plik artykułu