Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2016.1-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Lista wydań / Vol. 13, No. 1/2016
A subjective Assessment of Accident Risk in Downhill Skiing by Beginner Skiers and Ski Instructors

Autorzy: Iwona Pawelec
PhD Studies, Department of Recreation, University School of Physical Education in Wrocław, Poland
Słowa kluczowe: accidents risk skiing safety winter recreation
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:9 (143-151)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Nowadays downhill skiing is one of the most popular form of winter recreation. Although skiing fulfills a number of contemporary health and leisure needs, even skiing on very well-prepared terrain poses several dangers and risks. Objective safety would be the state of being protected or free from all danger. The subjective aspect relates to one’s mental state and is based on their feeling of confidence of another person, organization, or situation. Subjective risk is connected with perception and is dependent not only on how one perceives a threat but also how can assess its possible outcomes. There are three factors composing the qualitative dimension of risk perception, being ‘the fear of risk’, ‘an unknown risk’, and ‘the level of risk’. The first factor is associated with such features as worrying about potential consequences, anxiety, negativity, voluntariness, and the ability to manage risk. Data was collected by use of a diagnostic survey designed by the study’s author (Risk Assessment Questionnaire). In total, 53 participants completed the survey (26 instructors, 27 beginners). Beginner skiers believed there to be a higher level of risk in skiing than ski instructors, especially among aspects that assessed their perception of risk that concerned themselves. Beginner skiers clearly assessed the risk of downhill skiing higher when it concerned their own welfare and declared higher levels of fear of being involved in an accident.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambroży, D., Ambroży, T. (2000). Aktywność fizyczna człowieka jako realizacja potrzeby bezpieczeństwa. In: P. Tyrała (ed.), Zarządzanie bezpieczeństwem (pp. 135–137). Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 11–13. Maja 2000. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
2.Chojnacki, K. (1994). Studium epidemiologiczne urazowości a zagrożenie wypadkowe w narciarstwie zjazdowym. Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha.
3.Gasparski, P. (2003). Psychologiczne wyznaczniki gotowości zapobiegania zagrożeniom. Warszawa.
4.Gasparski, P. (2004). Związek doświadczeń z ocenami prawdopodobieństwa zagrożeń i aktywnością profilaktyczną. In: R. Studenski (ed.), Zachowanie się w sytuacji ryzyka (pp. 149–161). Katowice: Uniwersytet Śląski.
5.Gracz, J., Sankowski, T. (2001). Psychologia w turystyce i rekreacji. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego.
6.Janosec, J., Korzeniowski, L.F. (2011). Nauki o bezpieczeństwie. Kraków.
7.Korzeniowski, L.F. (2008). Securitologia. Kraków.
8.Krasicki, S. (2001). Narciarstwo jako jeden ze sportów całego życia In: S. Krasicki, K. Chojnacki (eds.), Sporty zimowe u progu XXI wieku oraz tradycje i perspektywy Zakopanego (pp. 43–46). Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.
9.Makarowski, R. (2008). Granice ryzyka. Paradygmat psychologiczny. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
10.Makarowski, R. (2010). Ryzyko i stres w lotnictwie sportowym. Warszawa: Difin.
11.Merski, J., Warecka, J. (2009). Główne przyczyny nieszczęśliwych wypadków i zachorowań podczas imprez turystycznych In: J. Merski, J. Warecka (eds.), Turystyka kwalifikowana. Turystyka aktywna. Warszawa: ALMAMER.
12.Pawelec, I. (2013). Risk taking propensity among people involved in various forms of winter recreation on the example of skiing. Centr Eur J Sport Sci Med, 2, 39–47.
13.Ratajczak, Z. (2004). Kontrowersje wokół pojęcia ryzyka. In: R. Studenski (ed.), Zachowanie się w sytuacji ryzyka (pp. 13–20). Katowice: Uniwersytet Śląski.
14.Sokołowska, J., (2000). Ryzyko: wyzwanie czy zagrożenie. Psychologiczne modele oceny i akceptacji ryzyka. Warszawa: Instytut Psychologii PAN.
15.Studenski, R. (2004). Ryzyko i ryzykowanie. Katowice: Uniwersytet Śląski.
16.Szymczak, M. (1981). Słownik języka polskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
17.Zaleśkiewicz, T. (2005). Przyjemność czy konieczność. Psychologia spostrzegania i podejmowania ryzyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.