Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.29-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 29 2016
Obowiązki zarządcy a umowa o zarządzanie nieruchomością

Autorzy: Iwona Szymczak
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: umowa o zarządzanie obowiązki zarządcy nieruchomości analiza prawnoporównawcza
Rok wydania:2016
Liczba stron:15 (123-137)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie zakresu obowiązków zarządcy, który zawarł umowę o zarządzanie nieruchomością na podstawie art. 185 ust. 2 u.g.n. Przeprowadzone badania pokazały, że pomimo deregulacji zawodu zarządcy nieruchomości, która niewątpliwie osłabiła ochronę podmiotów zlecających usługę zarządzania, należy uznać, że obowiązujące przepisy szczególne wyznaczają minimalny zakres ustawowy obowiązków zarządcy, choć tylko w ramowym zarysie. Tę konstrukcję prawną należałoby traktować jako określony ustawą domniemany zakres obowiązków zarządcy, który może być modyfikowany w umowie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abramenko, A., (2009). Handbuch WEG. Frankfurt a/M: Deutscher Anwaltverlag & Institut der Anwaltschaft GmbH.
2.Bärmann, J. (2010). Wohnungseigentumsgesetz, Gesetze über Wohnungseigentum und das dauerwohnrecht. Kommentar. München: C.H. Beck.
3.Feil, E., Marent, K., Preisl, G. (2009). Wohnungseigentumsgezetz. Praxiskommentar mit den einschlägigen Gesetzen und Vorschriften sowie Eingabevertrags- und sonstigsten Mustern. Wien: Verlag Dr. Otto Schnidt.
4.Hausmann, T., Vonkilch, A. (2010). Österreichisches Wohnrecht, WEG. Kommentar. Wien: Linde Verlag Wien
5.Jennissen, G. (2010).Wohnungseigentumsgesetz, Kommentar. Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt.
6.Jennissen, G., Schmidt, J.H. (2010). Der WEG-Verwalter. Handbuch für Verwalter und Beirat. München: C.H. Beck .
7.Riecke, O., Schmid, M. (2010). Fachanwaltskommentar. Wochnungseigentumrech. Köln: Luchterhand Verlag.
8.Timme, M. (2010). Wohnungseigentumsgesetz, Kommentar. München: C.H. Beck.
9.Wermelinger, A. (2010). Schweizerisches Zivilgesetzbuch. Teilband IV 1c. Das Stockwerkeigentum, art. 712a–712t ZGB. Zürich–Basel: Schulthess Juristische Medien AG.
10.Radwański, Z., Zieliński, M. (2007). W: M. Safjan (red.), System prawa prywatnego. T. 1. Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: C.H. Beck.
11.Gujski, W. (2008). Kontrakt menedżerski. Umowy cywilne o świadczenie pracy. Warszawa: LexisNexis.
12.Rzonca, S.K. (1981). Instytucja zarządu w prawie cywilnym a zarząd majątkiem wspólnym małżonków. W: Studia Cywilistyczne. T. XXXI.
13.Machnikowski, P. (2011). W: E. Gniewek (red.), Kodeks Cywilny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
14.Szymczak, I. Wspólnota mieszkaniowa. Warszawa: Wolters Kluwer.