Autobiografia Literatura Kultura Media

ISSN: 2353-8694    OAI    DOI: 10.18276/au.2016.2.7-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / nr 2 (7) 2016
Autopatografia

Autorzy: Iwona Boruszkowska
Uniwersytet Jagielloński
Słowa kluczowe: patografia autopatografia doświadczenie medyczne historie choroby narracje choroby/ narracje o chorobie narracje cierpienia wspomnienia choroby literatura cierpienia
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (125-135)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Tekst dotyczy pojęć patografii i autopatografii rozumianych jako gatunki literatury cierpienia i piśmienności chorobowej. Do kanonu omówień problemu literatury patograficznej zalicza się publikacje Arthura Kleinmana, Anne Hawkins Reconstructing Ilness, Arthura W. Franka The Wounded Storyteller oraz Thomasa Cousera Recovering Bodies. Wspólnym elementem omawianych gatunków jest poetyka choroby i wykorzystanie strategii narracyjnych prezentujących doświadczenie medyczne. W związku z coraz większą popularnością i zróżnicowaniem tzw. piśmienności chorobowej konieczne wydaje się wprowadzenie rozróżnienia między autopatografią a patografią, gdzie autopatografia to – w odróżnieniu od patografii – narracja tworzona przez człowieka chorego, pacjenta, swoista autobiografia chorego (w formie różnych egodokumentów tematyzujących chorobę – listów, dzienników, pamiętników itd.), subiektywna narracja autobiograficzna o chorobie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Boorse Christopher, On the Distinction Between Disease and Illness, „Philosophy and Public Affairs” 1975, Vol. 5, No 1, s. 49–68.
2.Caplan Arthur L., The concept of health, illness and disease, w: Medical Ethics, red. Robert Veatch, Jones and Bartlett, London 1997.
3.Couser Thomas, Recovering bodies. Illness, disability, and life writing, The University of Wisconsin Press, Madison 1997.
4.Demetrio Duccio, Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie, przeł. Anna Skolimowska, Impuls, Kraków 2000.
5.Epstein Julia, Altered conditions. Disease, medicine, and storytelling, Routledge, New York–London 1995.
6.Frank Arthur W., Illness and autobiographical Work: Dialogue as Narrative Destabilization, „Qualitative Sociology” 23/1 (2000), s. 135–156.
7.Frank Arthur W., The wounded storyteller: body, illness, and ethics, University of Chicago Press, Chicago 1995.
8.Gert Bernard, Charles M. Culver, K. Danner Clouser, Choroba, w: Bernard Gert, Charles M. Culver, K. Danner Clouser, Bioetyka. Ujęcie systematyczne, przeł. Marek Chojnacki, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009, s. 177–224.
9.Hawkins Anne, Reconstructing illness: studies in pathography, Purdue University Press, West Lafayette 1993.
10.Howard Brody, Stories of sickness, Yale University Press, New Haven 1987.
11.Kapusta Andrzej, Spór o pojęcie choroby psychicznej, w: Bioetyka, red. Weronika Chańska, Joanna Różyńska, Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013, s. 165–176.
12.Kępiński Antoni, Poznanie chorego, PZWL, Warszawa 1978.
13.Kleinman Arthur, Culture and Depression: Studies in the Anthropology and Cross-Cultural Psychiatry of Affect and Disorder, University of California Press, Berkeley 1985.
14.Kleinman Arthur, The illness narrative. Suffering, healing, and the human condition, Basic Books, New York 1988.
15.Kleinman Arthur, Patients and Healers in the Context of Culture, University of California Press, Berkeley 1980.
16.Kobieta i (b)rak. Wizerunki raka piersi w kulturze, red. Edyta Zierkiewicz, Alina Łysak, MarMar, Wrocław 2007.
17.Merton Robert K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, przeł. Ewa Morawska, Jerzy Wertenstein-Żuławski, PWN, Warszawa 2002.
18.Pearlin Leonard I., Structure and meaning in medical sociology, „Journal of Health and Social Behavior” 33 (1992), s. 1–9.
19.Research on sociology of health care. A research annual. The experience and management of chronic illnes, red. Julius A. Roth, Peter Conrad, Jai Pr, Greenwich–London 1982.
20.Szewczyk Kazimierz, Dobro, zło i medycyna. Filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 2001.
21.Uramowska-Żyto Barbara, Zdrowie i choroba w świetle wybranych teorii socjologicznych, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 1992.
22.Zdrowie i choroba w kontekście psychospołecznym, red. Kazimierz Popielski, Michał Skrzypek, Ewa Albińska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.