Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/1 2015
Rynki azjatyckie jako kierunki ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw

Autorzy: Adam Michalik
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: handel międzynarodowy eksport Polski rynki azjatyckie Chiny Indie Japonia
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (335-348)

Abstrakt

W artykule podjęto problematykę atrakcyjności krajów Azji jako potencjalnych rynków zbytu dla polskich produktów. Autor zwrócił uwagę na dynamiczny rozwój gospodarczy tego regionu, scharakteryzował polską obecność na tamtejszych rynkach oraz ocenił perspektywy jej rozwoju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czarny E., Śledziewska K., Zmiany w światowym handlu w latach 1950–2004, „Bank i Kredyt” 2007, nr 4.
2.Kisiała J., Eksport polskich produktów do Chin – nowe otwarcie, w: Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego, red. S. Wydymus, M. Maciejewski, CeDeWu, Warszawa 2014.
3.Polska 2014. Raport o stanie handlu zagranicznego, Ministerstwo Gospodarki RP, Warszawa 2014.
4.Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L127 z 14 maja 2011 roku.
5.Przewodnik eksportera i inwestora na rynek chiński, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pekinie, kwiecień 2013.
6.Umowa o wolnym handlu między UE a Koreą w praktyce, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2011.
7.www.beijing.trade.gov.pl.
8.www.mg.gov.pl.
9.www.thehindubusinessline.com.
10.www.wto.org.