Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/1 2015
Liberalizacja międzynarodowego handlu usługami w warunkach kryzysu negocjacji WTO

Autorzy: Anna Wróbel
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: WTO GATS TiSA handel usługami liberalizacja protekcjonizm
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (53-66)

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena procesu liberalizacji handlu usługami w warunkach kryzysu negocjacji wielostronnych Rundy Doha. Przedstawione zostały przyczyny braku postępu w rokowaniach usługowych na forum WTO oraz alternatywne wobec rokowań katarskich działania państw na rzecz uzyskania większego dostępu do rynków usługowych partnerów handlowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adlung R., Services in the Doha Round: Lost in Flexibility, „Journal of International Economic Law” 2006, t. 9, No. 4.
2.Dugiel W., Zmiany w światowym systemie handlu, Perspektywa dla Unii Europejskiej, Centum Europejskie Natolin, Warszawa 2009.
3.EU Proposal for a Core Text and Scheduling Provisions, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152687.pdf.
4.European Parliament, Directorate-General for External Policies, Policy Department, The Plurilateral Agreement on Services: at the Starting Gate, „Policy Briefing” 2013, www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2013/491477/EXPO-INTA_SP%282013%29491477_EN.pdf.
5.http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/index_pl.htm.
6.https://ustr.gov/tisa/participant-list.
7.Hufbauer G.C., Scott J.J., The Doha Round after Hong Kong, „Policy Briefs in International Economics” 2006, No. PB06-2.
8.Joint Statement on Liberalization of Mode 1 under GATS Negotiations, Communication from Chile, India and Mexico, WTO, JOB(04)/87, Geneva 2004.
9.Marchetti J.A., Roy M., The TISA Initiative: an Overview of Market Access Issues, WTO, Geneva 2013.
10.Ministerial Declaration, Doha 14 November 2001, www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm.
11.Peterson Institute for International Economics, Framework for the International Services Agreement, „Policy Brief” 2012, No. PB12-10.
12.Proposed Liberalisation of Mode 4 under GATS Negotiations, Communication from Argentina, Bolivia, Chile, The People’s Republic of China, Columbia, Dominican Republic, Egypt, Guatemala, India, Mexico, Pakistan, Peru, Philippines and Thailand, TN/S/W/14, WTO, Geneva 2003.
13.Sauvé P., A Plurilateral Agenda for Services? Assessing the Case for a Trade in Services Agreement (TISA), Swiss National Centre of Competence in Research, „Working Paper” 2013, No. 29.
14.Sauvé P., Study: Dr. Jekyll or Mr. Hyde? Reflection on the Trade in Services Agreement (TISA), Policy Department, The Plurilateral Agreement on Services, w: European Parliament, Directorate-General for External Policies, European Union, Brussels 2013.
15.Stephenson S.M., Prieto F.J., Regional Liberalization of Trade in Services. Experience in the Americas, w: Development, Trade and the WTO. A Handbook, red. B. Hoekman, A. Mattoo, P. English, World Bank Washington D.C. 2002.
16.Układ ogólny w sprawie handle usługami, art. 5, załącznik do DzU 1998, nr 34, poz. 195.
17.Wolfe R., The WTO Single Undertaking as Negotiating Technique and Constitutive Metaphor, „Journal of International Economic Law” 2009, t. 12, No. 4.
18.Wróbel A., Funkcjonalność i dysfunkcjonalność wielostronnego systemu handlowego WTO, „Współczesne problemy ekonomiczne – globalizacja, liberalizacja, etyka”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 800, Szczecin 2014.
19.Wróbel A., Międzynarodowa wymiana usług, Scholar, Warszawa 2009.
20.WTO, International Trade Statistics 2014, WTO, Geneva 2014.
21.www.mg.gov.pl/Wspolpraca+miedzynarodowa/Miedzynarodowe+organizacje+gospodarcze/WTO/Porozumienie+w+sprawie+handlu+uslugami+TiSA.
22.www.seco.admin.ch/themen/00513/00586/04996/index.html?lang=en.