Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/2-14
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/2 2017
Unia Europejska na międzynarodowym rynku usług

Autorzy: Katarzyna Nowacka-Bandosz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: specjalizacja eksportowa UE międzynarodowy handel usługami
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (181-192)
Klasyfikacja JEL: F14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto próbę weryfikacji pozycji konkurencyjnej Unii Europejskiej na międzynarodowym rynku usług. Analizą objęto lata 2005–2015, a szczególną uwagę poświęcono wpływowi globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego na poszczególne rodzaje usług. Z badań wynika, że kryzys wywarł negatywne skutki głównie w handlu usługami pracochłonnymi, a mniej w usługach nowoczesnych. W przypadku tych ostatnich procesy outsourcingu i offshoringu przyczyniły się do rozwoju eksportu, również w warunkach globalnego pogorszenia koniunktury. Generalnie ocena specjalizacji eksportowej UE w usługach nowoczesnych była zatem pozytywna. Jednak skuteczność krajów członkowskich w walce o korzyści z międzynarodowego podziału pracy musi wzrosnąć. W tym celu konieczna będzie intensyfikacja działań służących umacnianiu przewag konkurencyjnych w tak zwanych usługach pozostałych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.IMF (2009). Balance of Payments and International Investment Position Manual. Sixth Edition. Washington.
2.Lanz, R., Maurer, A. (2015). Services and Global Value Chains – Some Evidence on Servicification of Manufacturing and Service Network. WTO Working Paper, 03.
3.Mijala, J. (2011). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Warszawa: PWE.
4.Nicholson, J.R. (2016). ICT-Enabled Services Trade in the European Union. Economics & Statistics Administration, 03-16.
5.Rothengatter, W. (2011). Economic Crisis and Consequences for the Transport Sector. Transportation Research, Economics and Policy, 9–28.
6.Roxburgh, C., Manyika, J., Dobbs, R., Mischke, J. (2012). Trading Myths: Addressing Misconceptions about Trade, Jobs and Competitiveness. McKinsey Global Institute Working Paper, 2.
7.Sethi, A., Gott, J. (2016). 2016 A.T. Kearney Global Services Location Index. On the Eve of Disruption. A New Business Model Threatens Established Concepts of Offshoring and Expands the Market.
8.UNCTAD (2009). Global Economic Crisis: Implications for Trade and Development. Report of the UNCTAD Secretariat for the First Session of the Trade and Development Commission. Pobrano z: http://unctad.org/en/Docs/cicrp1_en.pdf.
9.UNTAD (2012). Trade And Development Report. New York–Geneva.
10.WTO (2017). Trade in Commercial Services. Statistics Database. Pobrano z: http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E (6.02.2017).