Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/2-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/2 2017
Realizacja semestrów europejskich w Polsce: efekty dla koordynacji polityki gospodarczej w Unii Europejskiej

Autorzy: Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: semestr europejski Zalecenia Rady Sprawozdania krajowe koordynacja polityki gospodarczej w UE
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (117-126)
Klasyfikacja JEL: E60 F40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu są wdrażane w Polsce Zalecenia Rady UE w ramach tzw. semestrów europejskich. Zalecenia te dotyczą szeroko rozumianej koordynacji polityki ekonomicznej, a oceny ich realizacji przez polskie władze dokonano na podstawie corocznych Sprawozdań krajowych, przygotowywanych przez Komisję i zatwierdzanych przez Radę. Porównywane są w nich Zalecenia przygotowane dla danego państwa członkowskiego (np. Polski) w poprzednim roku z ich wdrożeniem w danym roku. Wnioski z tej analizy sugerują, że koordynacja polityki ekonomicznej państw UE, w tym Polski, w ramach semestrów europejskich, mimo różnych słabości, jest użytecznym instrumentem dostosowywania działań państw UE w różnych obszarach ich gospodarek do wcześniej uzgodnionych priorytetowych celów ugrupowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Deroose, S., Griesse, J. (2014). Implementing Economic Reforms – Are EU Member States Responding to European Semester Recommendations? ECFIN Economic Brief, 37, 1–9.
2.Hallerberg, M., Marzinotto, B., Wolff, G.B. (2012). An Assessment of the European Semester. Study. Brussels.
3.Kawecka-Wyrzykowska, E. (2013). Enhanced Economic Governance in the EU: Alternative to a Political Union? International Journal of Management and Economics, 37, 10–35.
4.Kawecka-Wyrzykowska, E. (2014). Ocena sytuacji gospodarczej w Unii Europejskiej i w Polsce w ramach semestrów europejskich. Unia Europejska.pl, 1, 7–16.
5.Zalecenie Rady z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie krajowego programu reform Polski na 2016 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2016 r. Dz.U. UE 2016/C 299/04.