Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/2-16
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/2 2017
Równowaga zewnętrzna Polski po światowym kryzysie finansowym

Autorzy: Ewa Bilewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: równowaga zewnętrzna deficyt na rachunku bieżącym zadłużenie zagraniczne międzynarodowa pozycja inwestycyjna
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (205-218)
Klasyfikacja JEL: F30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest próba oceny równowagi zewnętrznej Polski po ostatnim światowym kryzysie finansowym. Pracę podzielono na dwie części. W pierwszej przedstawiono teoretyczną interpretację pojęcia równowagi oraz wybrane wskaźniki wykorzystywane do jej oceny, w drugiej zaprezentowano wyniki oceny wskaźników równowagi zewnętrznej Polski po kryzysie. Z przeprowadzonych badań wynika, że po kryzysie większość wskaźników pozwalających ją ocenić uległo poprawie. Jednak wskaźniki związane z zadłużeniem zagranicznym nadal utrzymują się na wysokim poziomie, co jest źródłem ryzyka dla gospodarki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alessandrini, P., Hallett, A., Presbitero, A., Fratianni, M. (2012). The Eurozone crisis: Fiscal fragility, external imbalances, or both? Pobrano z: http://voxeu.org/article/eurozone-crisis-fiscal-fragility-external-imbalances-or-both (10.03.2017).
2.Bank of England (2015). Financial Stability Report (37).
3.Gosh, A., Ramakrishnan, U. (2012). Current Account deficit: Is There a Problem? Finance & Development, March.
4.Lojsch, D., Rodriguez-Vives, M., Slavik, M. (2011). The Size and Composition of Government Debt in Euro Area. Occasional Paper Series ECB, 132.
5.Knap, R. (2016). Struktura rodzajowa zagranicznych aktywów i pasywów a zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski. Finanse, Rynku Finansowe, Ubezpieczenia, 3 (81).
6.Knap, R., Nakonieczna-Kisiel, H. (2012). W kwestii nierównowagi zewnętrznej Polski. Finanse, Rynku Finansowe, Ubezpieczenia, 45.
7.Krugman, P., Obstfeld, M. (2007). Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.NBP. Dane pobrano z: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/zadluz.html.
9.NBP (2012). Bilans Płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za IV kwartał 2011 roku. Warszawa: NBP.
10.NBP (2016a). Bilans Płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za IV kwartał 2015 roku. Warszawa: NBP.
11.NBP (2016b). Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 roku. Warszawa: NBP.
12.NBP (2016c). Raport o stanie równowagi Polskiej gospodarki. Materiał dla KSF-N. Warszawa: Instytut Ekonomiczny.
13.Sawicki, J. (2014). Zmiany równowagi zewnętrznej a ograniczenia wzrostu polskiej gospodarki. Unia Europejska.pl, 4 (227).
14.UE (2011). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1176/2011 z dnia 16.11.2011 r. w sprawie zapobiegania zakłóceniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania 23.11.2011. Dz. Urz. UE L 306/25.
15.Zadłużenie Skarbu Państwa. Pobrano z: http://www.finanse.mf.gov.pl/szeregi-czasowe (30.03. 2017).