Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/2-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/2 2017
Kierunki polskiego eksportu mięsa i produktów mięsnych

Autorzy: Małgorzata Bułkowska
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy
Słowa kluczowe: handel zagraniczny mięso produkty mięsne poziom cen
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:14 (35-48)
Klasyfikacja JEL: F13 F14 F15
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest identyfikacja dotychczasowych tendencji oraz ocena perspektyw rozwoju polskiego eksportu mięsa i produktów mięsnych. W artykule dokonano analizy zmian w strukturze geograficznej i towarowej tego eksportu w latach 2003–2015 oraz porównano poziomy cen uzyskiwane przez polskich eksporterów na poszczególnych rynkach zagranicznych. Badania wykazały, że pomimo niesprzyjających okoliczności zewnętrznych, związanych z ograniczeniami w handlu, sektor mięsny pozostaje kluczowym dla polskiego przemysłu spożywczego. Odpowiada on za ok. 20% eksportu i generuje 1/3 nadwyżki w handlu produktami rolno-spożywczymi. Najszybciej w Polsce rozwija się branża drobiarska, która jako jedyna nie odczuła negatywnych skutków wprowadzonych sankcji. Istnieją perspektywy dalszego rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, będących alternatywą dla rynku rosyjskiego, a także miejscem zbytu produktów niższej jakości, na które popyt na rynku europejskim jest ograniczony. Pomimo potrzeby dywersyfikacji rynków zbytu, kraje UE pozostają najważniejszymi partnerami handlowymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ambroziak, Ł., Szczepaniak, I. (2014). Skutki rosyjskiego embarga na import produktów rolno-spożywczych. Przemysł Spożywczy, 68 (9), 2–8.
2.Bułkowska, M. (2016). Otwarcie polskiego sektora rolno-spożywczego na kraje spoza UE. Przemysł Spożywczy, 5, 2–6.
3.Mroczek, R., Tereszczuk, M. (2014). Zmiany w polskim przemyśle mięsnym po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 361, 152–161.
4.Pasińska, D. (2016). Drób, wołowina, wieprzowina. Analizy Rynkowe. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi. Stan i perspektywy, 44, 51–60.
5.Tereszczuk, M. (2016). Analiza wyników handlu zagranicznego produktami mięsnymi w 2015 roku. Gospodarka Mięsna, 3, 6–10.
6.Tereszczuk, M. (2014). Internacjonalizacja polskiego sektora mięsnego. Roczniki Naukowe SERiA, XVII (4), 316–322.
7.WITS. World Integrated Trade Solution. Pobrano z: http://wits.worldbank.org.