Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.49/2-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 49/2 2017
Nowe relacje brytyjsko-unijne w świetle Brexitu. Skutki dla Polski

Autorzy: Małgorzata Makuch
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: Brexit Unia Europejska Wielka Brytania w Unii Europejskiej opuszczenie Unii Europejskiej proces wyjścia z Unii
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (141-152)
Klasyfikacja JEL: E00 F40 F53 F60 G10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono charakterystykę wyjścia kraju członkowskiego z Unii Europejskiej na przykładzie Wielkiej Brytanii. Poruszono głównie kwestie dotyczące aspektów ekonomicznych, politycznych i społecznych. Głównym celem pracy jest wskazanie możliwych wariantów ukształtowania relacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską po jej wystąpieniu z Unii oraz próba oceny potencjalnych konsekwencji dla polskiej gospodarki i przyszłych relacji brytyjsko-polskich w świetle Brexitu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brytyjski Urząd Statystyczny (ONS). Pobrano z: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/datasets/tableofcontents (15.02.2017).
2.Borońska-Hryniewiecka, K., Płóciennik, S. (red.) (2016). Relacje Unia Europejska – Wielka Brytania po ewentualnym Brexicie. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Pobrano z: https://www.pism.pl/files/?id_plik=21877 (20.02.2017).
3.Budnikowski, A. (2006). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: PWE.
4.Chmielewska, I. (2015). Transfery z tytułu pracy Polaków za granicą w świetle badań Narodowego Banku Polskiego. Materiały i Studia NBP, 314. Pobrano z: https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms314.pdf.
5.Emito.net. Polski Portal w Wielkiej Brytanii. Pobrano z: http://www.emito.net/artykuly/ponad_4_6_miliarda_zlotych_rekordowy_transfer_z_uk_do_polski_2105273.html (20.02.2017).
6.European Economic Forecast Winter 2016. Insigos. Ministerstwo Rozwoju (2016). Pobrano z: https://www.mr.gov.pl/media/18398/KE_Wielka_Brytania_8_04_2016.pdf (20.02.2017).
7.Global Counsel 2015 Report. BREXIT: the Impact on the UK and the EU (2015). Pobrano z: https://www.global-counsel.co.uk/analysis/special-report/brexit-impact-uk-and-eu (15.02.2017).
8.Hunt, A., Wheeler, B. (2017). Brexit: All You Need to Know about the UK Leaving the EU. Pobrano z: http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887 (14.02.2017).
9.Moseley, T. (2017). Brexit At-a-glance: What We Learned from Theresa May. Pobrano z: http://www.bbc.com/news/uk-politics-38641207 (14.02.2017).
10.The Economist Intelligence Unit Limited 2016. „Brexit” Would Push Europe Back into Crisis. Pobrano z: http://www.eiu.com.
11.Traktat o Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony, art. 50. Wystąpienie z Unii. Dz.U. 2004.90.864/30. Pobrano z: https://www.arslege.pl/wystapienie-z-unii/k78/a11058 (14.02.2017).
12.Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą – tekst pierwotny (przed konsolidacją) (2010). Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3Axy0023 (14.02.2017).