Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er.2018.37-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 37 2018
Wpływ kryzysu gospodarczego z 2008 roku na sektor meblarski w Polsce i Włoszech oraz czynniki adaptacji firm do sytuacji rynkowej

Autorzy: Wojciech Dyba
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: adaptacja kępińskie zagłębie meblowe kryzys gospodarczy zagłębie meblowe Livenza meblarstwo
Rok wydania:2018
Liczba stron:15 (25-39)
Klasyfikacja JEL: L19 L20 L21 L25
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł przedstawia wpływ kryzysu gospodarczego z 2008 roku na meblarstwo w Polsce i Włoszech. Na podstawie danych wtórnych stwierdzono, że w Polsce zanotowano jedynie nieznaczne i tymczasowe spadki w produkcji i obrotach w tym sektorze; kryzys miał natomiast znaczący, negatywny wpływ na sytuację we Włoszech. Ankiety przeprowadzone wśród firm meblarskich w kępińskim zagłębiu meblowym oraz zagłębiu meblowym Livenza pozwoliły stwierdzić, że relatywnie łatwiejsza i szybsza adaptacja firm polskich do sytuacji rynkowej w warunkach kryzysu wynikała z faktu, że większość z nich korzysta z przewagi cenowej, a włoscy producenci nie rezygnują z szerokiej oferty i drogiego designu, na które wielu konsumentów nie może sobie pozwolić w czasie dekoniunktury.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Blackenburg, S., Palma, J.G. (2009). Introduction: the Global Financial Crisis. Cambridge Journal of Economics, 4 (33), 531–538.
2.Brémond, J., Couet, J-F., Salort, M.-M. (2005). Kompendium wiedzy o ekonomii. Warszawa: PWN.
3.Buciuni, G., Corò, G., Micelli, S. (2014). Rethinking the Role of Manufacturing in Global Value Chains: An International Comparative Study in the Furniture Industry. Industrial and Corporate Change, 4 (23), 967–996.
4.Dyba, W. (2017). Klastry meblarskie w Swarzędzu i Kępnie – ścieżki rozwoju i przepływy wiedzy. Polityka Regionalna i Rozwój Regionalny, 40, 53–73.
5.Jabłońska, A. (2005). Cykl koniunkturalny. W: R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), Podstawy ekonomii (s. 372–389). Warszawa: PWN.
6.Kasperkiewicz, W. (2009). Obecny kryzys finansowy – przyczyny i terapia. W: J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, J. Misala (red.), Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny – przebieg – skutki (s. 33–44). Warszawa: CeDeWu.
7.Misala, J. (2009). Globalne kryzysy gospodarcze i procesy dostosowawcze w gospodarce światowej – współczesne implikacje dla Polski. W: J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, J. Misala (red.), Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny – przebieg – skutki (s. 13–32). Warszawa: CeDeWu.
8.Polskie meble – raport branżowy (2016). Warszawa: Biuro Ekspertyz Banku Pekao S.A.
9.Rachwał, T. (2011). Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 99–113.
10.Rachwał, T. (2014). Zmiany struktury przestrzennej przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27, 148–163.
11.Radomska, E. (2013). Globalny kryzys finansowy – przyczyny, przebieg, skutki. Zeszyty Naukowe POU. Zarządzanie Zmianami, 2–3, 1–21.
12.Ramskogler, P. (2015). Tracing the Origins of the Financial Crisis. OECD Journal: Financial Market Trends, 2, 47–61.
13.Stryjakiewicz, T. (1999). Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
14.Stryjakiewicz, T. (2001). Orientacje teoretyczno-metodologiczne w geografii przemysłu a transformacja gospodarki. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, 13–27.
15.Szypulska, A. (2018). Scenariusz dla eksportu. Pobrane z: meble.pl (1.09.2018).
16.Zioło, Z. (2011). Wpływ światowego kryzysu na tempo wzrostu gospodarki i światowych korporacji. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 9–32.
17.Zioło, Z. (2014). Wpływ kryzysu na kształtowanie struktury przestrzennej przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 27, 9–37.