Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 37 2018

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona tytułowa

1 (1-1) --- Więcej
*

Strona redakcyjna

1 (2-2) --- Więcej
*

Spis treści

2 (3-4) --- Więcej
*

Wstęp

1 (5-5) --- Więcej
1.

Efekty realizacji celów strategicznych w wybranych miastach ze szczególnym uwzględnieniem gminy miasta Szczecina

16 (9-24) Radosław Adamski Więcej
2.

Wpływ kryzysu gospodarczego z 2008 roku na sektor meblarski w Polsce i Włoszech oraz czynniki adaptacji firm do sytuacji rynkowej

15 (25-39) Wojciech Dyba Więcej
3.

Perspektywy rozwoju ekosystemu start-upowego w województwie zachodniopomorskim w świetle europejskich trendów

12 (41-52) Robert Michalski Więcej
4.

Źródła finansowania start-upów w Niemczech

12 (53-64) Łukasz Niklewicz Więcej
5.

Rozmieszenie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych w kontekście występowania ryzyka nagłego zatrzymania krążenia na terenie województwa zachodniopomorskiego

17 (67-83) Maria Adamczyk, Tomasz Zalewski, Apoloniusz Kurylczyk Więcej
6.

Propozycja przestrzennej metodyki oceny obciążenia przestrzeni miejskiej reklamą zewnętrzną na przykładzie miasta Polic

15 (85-99) Michał Kupiec, Sara Bręcz Więcej
7.

Wartości wewnętrzne i użytkowe wydm nadmorskich w Polsce na tle światowych trendów zarządzania

22 (101-122) Tomasz Arkadiusz Łabuz Więcej
8.

Podniesienie poziomu standardów bezpieczeństwa z wykorzystaniem zunifikowanych norm certyfikacji na przykładzie zachodniopomorskich marin żeglarskich

13 (123-135) Tomasz Zalewski, Magdalena Bulikowska Więcej