Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     eISSN: 2717-437X    OAI    DOI: 10.18276/er.2018.37-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 37 2018
Podniesienie poziomu standardów bezpieczeństwa z wykorzystaniem zunifikowanych norm certyfikacji na przykładzie zachodniopomorskich marin żeglarskich

Autorzy: Tomasz Zalewski
Uniwersytet Szczeciński

Magdalena Bulikowska
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Słowa kluczowe: turystyka wodna bezpieczeństwo certyfikacja systemy jakości obszary wodne jakość usług
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (123-135)
Klasyfikacja JEL: R40 R41 Z30 Z31 L83
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy oznaczenia jakości, w powszechnym odczuciu traktowane jako bardzo istotne dla danego produktu, w branży wodnej mają przełożenie na kwestie bezpieczeństwa. Sprawdzono, czy znane i stosowane systemy certyfikacji marin, portów i przystani jachtowych zawierają elementy bezpieczeństwa przystani i osób na niej przebywających, a jeśli tak, na jakim poziomie zostały umieszczone. W pracy porównano najbardziej znane systemy certyfikacyjne marin i portów jachtowych na świecie, zwracając szczególną uwagę na kwestie bezpieczeństwa – zdiagnozowanie, na którym poziomie znajdują się aspekty najbardziej istotne z punktu widzenia przebywających w danym obiekcie. Przeanalizowano zarówno procedurę uzyskiwania certyfikatu, jak i ujęcie w niej kwestii bezpieczeństwa oraz sposób wyeksponowania certyfikatu. W toku analizy uzyskanych danych i przedstawiania wniosków dowiedziono, że współczesne systemy certyfikacji marin poważnie i na wysokim poziomie traktują kwestie bezpieczeństwa, zaś samo posiadanie certyfikatu pozytywnie wpływa na świadomość przebywających na danym obiekcie osób.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Analiza istniejących systemów certyfikacji marin na Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim. Opracowanie autorskiego systemu certyfikacji marin Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego (2014). Szczecin: Związek Portów i Przystani Jachtowych, Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego.
2.Blue Star Marina (2018). Pobrane z: http://www.bluestarmarina.org/en/certification (13.11.2018).
3.Gold Anchor Scheme – The Yacht Harbour Association (2018). Pobrane z: https://www.which- marina.com/gold-anchor-scheme (7.11.2018).
4.Kachniewska, M. (2002). Zarządzanie jakością usług. Warszawa: Difin.
5.Kreier, E., Łuczak, J. (red.) (2006). ISO 9000. Łatwy i skuteczny sposób uzyskania certyfikatu jakości. T. 1. Poznań: Forum.
6.Ministerstwo Infrastruktury Turystycznej w Chorwacji (2018). Pobrane z: https://mint.gov. hr/UserDocsImages/arhiva/kategorizacija_marina_uvod_eng.htm (13.11.2018).
7.Związek Portów i Przystani Jachtowych Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego (2018). Pobrane z: https://www.marinas.pl (7.11.2018).