Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X    OAI    DOI: 10.18276/nk.2016.37-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 37 rok 2016
Kres hegemonii neoliberalnej. Piąta konfiguracja kapitalizmu?

Autorzy: Tadeusz Klementewicz
Słowa kluczowe: sojusze klasowe mechanizmy regulacji na poziomie globalnym kryzys strukturalny kapitalizm w fazie neoliberalnej globalizacji cywilizacja trwałego rozwoju
Rok wydania:2016
Liczba stron:21 (77-97)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The axis of the modern economy-world is capitalism in the neoliberal globalisation phase. Human population divided into local civilization and national communities found itself in the phase of another structural (or system) crisis: it must beat technological barriers (energy), institutional (global government) and social (adjusting mechanism of global capitalism to the needs of ageing societies of the North and poverty and global underdevelopment of the South). This problem will be resolved – if one may anticipate on the basis of knowledge of history course determinants – when climatic, food, resource wars and periods of recession and growth are over. Correcting its functional mechanisms in the transnational scale will require co-operation and international coordination (liquidation of tax havens) and qualitative changes in relations between the state an financial market (taxation subjected to satisfy the needs of ageing population and solving existential challenges from the world civilization). It will give the opportunity to create a new formula for the alliance between the financial and production capital, workforce and the state on the scale of national societies and the new world order – in the civilization of permanent development. The period of open phase of the next structural crisis might be foreseen for the next 30–40 years, or in the middle of 21st century.

Bibliografia

1.A. Mencwel. 2013. Wielogłos nowoczesności, „Krytyka Polityczna”, nr 34.
2.Albo G., Ginden S., Panitch L. 2010. In and Out of Crisis. The Global Financial Meltdown and Left Alternatives, Oakland: PM Press.
3.Amin S. 2007. Wirus liberalizmu. Permanentna wojna i amerykanizacja świata, tłum. A. Łukomska, Warszawa: Książka i Prasa.
4.Arrighi G. 2008. Adam Smith in Bejing. Lineages of the Twenty-first Century, London: Verso.
5.Bello W. 2004. Deglobalization: Ideas for a New World Economy, London–New York: Zed Books.
6.Castells M. 2009, Koniec tysiąclecia, tłum. S. Szymański, J. Stawiński, Warszawa: PWN.
7.Colás A. 2008. Imperium, tłum. J. Dobrowolski, Warszawa: Sic!
8.Crouch C. 2013. Making Capitalism Fit for Society, Cambridge: Polity.
9.Czapiński J., Panek T. (red.) 2014. Diagnoza Społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa.
10.Duménil D., Lévy D. 2011. The Crisis of Neoliberalism, Cambridge Mass. – London: HUP.
11.Dynkin A. (red.). 2011. Strategicieskij głobalnyj prognoz 2030. Razszirennyj wariant, Moskwa.
12.E. Sader. 2015. Kret rewolucji. Drogi lewicy latynoamerykańskiej, tłum. P.M. Bartolik, J.P. Listwan, Warszawa: Książka i Prasa.
13.Flassbeck H. 1998. The Affluent Society, Boston–New York.
14.Flassbeck H. 2009. Demokracja ekonomiczna: Alternatywne rozwiązania w sferze zarządzania społecznego, tłum. Z.M. Kowalewski, Warszawa: Książka i Prasa.
15.Flassbeck H. 2013. 10 mitów kryzysu, tłum. M. Sutowski, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
16.Gordon R. J. 2012. Is US growth Over? Faltering Innovation Confronts the Six Headwinds, Centre for Economic Policy Research, Policy Insight No. 63, September.
17.Harvey D. 2008. Neoliberalizm. Historia katastrofy, tłum. J.P. Listwan, Warszawa: Książka i Prasa.
18.Harvey D. 2014. Seventeen Contradictions and the End of Capitalism, London: OUP.
19.Husson M. 2011. Kapitalizm bez znieczulenia. Studia nad współczesnym kapitalizmem, kryzysem światowym i strategią antykapitalistyczną, tłum. Z. Kowalewski, Warszawa: Książka i Prasa.
20.Jakowiec J.W. 2011. Globalnyje ekonomiczeskie transformacii XXI wieka, Moskwa: Izdatelstwo Ekonomika.
21.Judt T. 2011. Źle się ma kraj. Rozprawa o naszych współczesnych bolączkach, tłum. P. Lipszyc, Wołowiec: Czarne.
22.Karpiński R. 1991. Świadomość potoczna jako kategoria filozofii społecznej, Katowice: Wydawnictwo Humanistyka.
23.Kochan J. 2013. Socjalizm, Warszawa: Scholar.
24.Kołodko G. 2013. Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Warszawa: Prószyński Media.
25.Kowalik T. 2005. Rynek potrzebuje państwa. Z prof. T. Kowalikiem rozmawia Sławomir Sierakowski, „Krytyka Polityczna”.
26.Leonard M. 2009. Zrozumieć Chiny, Warszawa: Media Lazar.
27.Maddison A. 2006. The World Economy, vol. 1: A Millennial Perspective, Paris 2006: Academic Foundation.
28.Mahbubani K. 2013. Wielka konwergencja. Azja, Zachód i logika jednego świata, tłum. H. Bińczak, M. Halaba, Warszawa: Kurhaus Publishing.
29.Mann M 2003. Inconherent Empire, London–New York: Verso.
30.Mencwel A. 2006. Wyobraźnia antropologiczna, Warszawa: WUW.
31.Mouffe Ch. 2015. Agonistyka. Polityczne myślenie o świecie, tłum. B. Szelewa, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
32.Nobisa A. 2010. Chiny i globalny kryzys, „Kultura – Historia– Gospodarka”, nr 8, s. 111–119.
33.Ost D. 2007. Klęska „Solidarności”. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, tłum. H. Jankowska, Warszawa: Muza.
34.Piketty T. 2015. Kapitał w XXI wieku, tłum. A. Bilik, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
35.Randers J. 2012. 2052: A Global Forecast for the Next Fort Years, University of Cambridge Programme for Sustainability Leadership, Vermont: Chelsea Green Publishing.
36.Rifkin J. 2011. The Third Industrial Revolution, New York: Palgrave Macmillan.
37.Rodrik D. 2011. Jedna ekonomia, wiele recept. Globalizacja, instytucje i wzrost gospodarczy, tłum. S. Szymański, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
38.Sowa J. Inna Rzeczpospolita jest możliwa!, Warszawa: W.A.B.
39.Stern N. 2010. Globalny ład. Zmiany klimatu a powstanie nowej epoki postępu i dostatku, tłum. A. Orzechowska-Barcz, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
40.Sugihara K. 2003. The East Asian Path of Economic Development a Long-term Perspective, w: The Resurgence of East Asia 500, 150 and 50 year Perspectives, red. G. Arrighi, T. Hamashita, M. Selden, London: Routledge Curzon.
41.Szahaj A. 2014. Kapitalizm drobnego druku, Warszawa: Książka i Prasa.
42.Szymański W. 2015. Świat i Polska wobec wyzwań, Warszawa: Difin.
43.Tanzi V. 2011. Government versus Markets: The Changing Economic Role of the State, New York: CUP.
44.Traverso E. 2014. Historia jako pole bitwy. Interpretacja przemocy w XX wieku, tłum. Ś.F. Nowicki, Warszawa: Książka i Prasa.
45.Urbański J. 2014. Prekariat i nowa walka klas. Przeobrażenia współczesnej klasy pracowniczej i jej form walki, Warszawa: Książa i Prasa.
46.W. Anioł, Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku, Warszawa 2013
47.Walicki A. 2013. Od projektu komunistycznego do neoliberalnej globalizacji, Kraków: Universitas.
48.Wallerstein I. 2004. Koniec świata jaki znamy, tłum. M. Bilewicz, A.W. Jelonek, K. Tyszka, Warszawa: Scholar.
49.Webber M.E. 2015. Puzzle dla Ziemi, „Świat Nauki”: nr 3.