Nowa Krytyka

czasopismo filozoficzne

ISSN: 0867-647X    OAI    DOI: 10.18276/nk.2015.35-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 35 rok 2015
Dialektyka uniwersalizmu. Kryzys Europy w optyce Etienne’a Balibara

Autorzy: Łukasz Moll
Uniwersytet Śląski
Słowa kluczowe: Etienne Balibar uniwersalizm partykularyzm kryzys Europy
Rok wydania:2015
Liczba stron:19 (171-189)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

In my article I try to read current Europe’s crisis by concepts derived from Etienne Balibar’s works. I use concepts such as universalism/particularism and border, to rethink two most serious dimensions of the crisis of the European Union: structural eurozone’s crisis and immigration crisis. The strong part of Balibar’s approach is conceptual interconnection between universalism and particularism, which enable us to understand the way in which discourse of austerity measures and discourse of anti-immigration articulate together. By connecting struggles against austerity and against racial discrimination in transnational manner, we can force European Union and member states to trigger the project of integration in more social, inclusive and democratic direction.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agamben G. 2008. Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, Warszawa
2.Althusser L., E. Balibar E. 1975. Czytanie Kapitału, Warszawa
3.Arystoteles. 2012. Polityka, Warszawa
4.Badiou A. 2007. Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu, Kraków
5.Balibar E. 2007. Trwoga mas. Polityka i filozofia przed Marksem i po Marksie, Warszawa
6.Balibar E. Two Roads for Europe, www.versobooks.com/blogs/2169-two-roads-foreurope-an-interview-with-etienne-balibar (10.02.2016)
7.Balibar E., Mezzadra S., Syriza Wins Time and Space, www.versobooks.com/blogs/1885-syriza-wins-time-and-space-by-etienne-balibar-and-sandro-mezzadra (10.02.2016)
8.Balibar E., Agamben G. 2008. Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, Warszawa
9.Balibar E., Mezzadra S., Wolf F., The Brussels Diktat: And What Followed, www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/etienne-balibar-sandro-mezzadra-frieder-otto-wolf/brussels-diktat-and-what-follow (10.02.2016)
10.Balibar E., Na ratunek Europie, http://zielonewiadomosci.pl/zw/na-ratunek-europie/(10.02.2016)
11.Balibar E., Wallerstein I. 1991. Race, Nation, Class. Ambiguous Identities, Verso
12.Bauman Z. 2012. Europa niedokończona przygoda, Kraków
13.Bobako M. 2010. Demokracja wobec różnicy. Multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki uznania, Poznań
14.Butler J., Laclau E., Žižek S. 2014. Przygodność, hegemonia, uniwersalność: współczesne debaty na lewicy, Warszawa
15.Eagleton T. 1998. Iluzje postmodernizmu, Warszawa
16.Fraser N. 2014. Drogi feminizmu. Od kapitalizmu państwowego do neoliberalnego kryzysu, Warszawa
17.Gasche R. 2009. Europe, or the Infinite Task. A Study of a Philosophical Concept, Stanford
18.Hardt M., Negri A. 2012. Rzecz-pospolita. Poza własność prywatną i dobro publiczne, Kraków
19.Harvey D. 2012. Stosunki klasowe, sprawiedliwość społeczna i polityka różnicy, „Praktyka Teoretyczna”, nr 5
20.Hooks B. 2013. Teoria feministyczna. Od marginesu do centrum, Warszawa
21.Marks K., Engels F. 1949. Wybrane pisma filozoficzne 1844–1846, Warszawa
22.Marks K., Engels F. 1951. Krytyka ekonomii politycznej, t. 1, Warszawa
23.Mouffe C. 2015. Agonistyka. Polityczne myślenie o świecie, Warszawa
24.Przybylska-Maszner B. 2012. Polityka eksternalizacji granic Unii Europejskiej w Afryce, „Forum Politologiczne”, t. 13, s. 423–452
25.Rancičre J. 1992. Politics, Identification and Subjectivization, „JSTOR” vol. 61, s. 58–64
26.The Borders of Justice, red. E. Balibar, S. Mezzadra, R. Samaddar, Philadelphia 2013
27.Wallerstein I. 2004. Koniec świata, jaki znamy, Warszawa
28.Žižek S. 2006. Kukła i karzeł: perwersyjny rdzeń chrześcijaństwa, Bydgoszcz
29.Žižek S. For Egypt, this is the Miracle of Tahrir Square, www.theguardian.com/global/2011/feb/10/egypt-miracle-tahrir-square (10.02.2016).