Acta Politica Polonica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Politica

ISSN: 2451-0432    OAI    DOI: 10.18276/ap.2017.39-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 1/2017 (39)
Wzorzec integracji europejskiej – niemiecki czy szwajcarski federalizm?

Autorzy: Maciej Magiera
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Słowa kluczowe: europejski kryzys integracja europejska niemiecki federalizm szwajcarski federalizm
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (45-53)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zjednoczona Europa i jej instytucje ciągle nie mogą poradzić sobie z kryzysem tożsamości (ideologicznym), zastojem ekonomicznym i przede wszystkim z uzyskaniem społecznej akceptacji co do stosowanych rozwiązań integracyjnych. Jej zróżnicowanie, rozbieżność interesów członków Wspólnoty, wymusza na decydentach stosowanie rozwiązań federalnych. W kontekście procesu integracji europejskiej warto zatem rozważyć alternatywęczerpania wzorców z modelu niemieckiego (elitystycznego) czy szwajcarskiego (ludowego) federalizmu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borkowski, P. (2006). Federalizm a budowanie jedności Europy. Studia Europejskie, 2.
2.Branecki, T. (2014). Demokracja lokalna w Szwajcarii. W: I. Bokszczanin, A. Mirska (red.), Demokracja lokalna w państwach Europy. Warszawa: Elipsa.
3.Grosse, T. (2008). Deficyt demokratyczny w UE i metody jego przezwyciężania. W: U. Kurczewska (red.), Deficyt demokracji w Unii Europejskiej a europejskie grupy interesów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
4.Kużelewska, E. (2012). Demokracja bezpośrednia w Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej). Przegląd Politologiczny, 2.
5.Kużelewska, E. (2015). Europejska inicjatywa obywatelska skutecznym narzędziem legitymizacji władzy w Unii Europejskiej? W: M. Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak (red.), Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa. Białystok: Temida2.
6.Linder, W. (2011). Blaski i cienie demokracji bezpośredniej. W: K. Koźbiał (red.), Demokracja bezpośrednia. Szwajcarska demokracja modelem XXI wieku? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper.
7.Magiera, M. (2013). O potrzebie badań kultury bezpieczeństwa z perspektywy sytuacji kryzysowej. Przegląd Strategiczny, 1.
8.Mirska, A. (2014). Demokracja lokalna w Niemczech. W: I. Bokszczanin, A. Mirska (red.), Demokracja lokalna w państwach Europy. Warszawa: Elipsa.
9.Musiał-Karg, M. (2012). Instytucje demokracji bezpośredniej w procesie integracji europejskiej – od referendum ogólnonarodowego do europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, 6.
10.Musiał-Karg, M. (2014). Europejska inicjatywa obywatelska – uwagi na temat roli obywateli w procesie integracji europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, 8.
11.Pilżys, J. (2015). Postrzeganie bezpieczeństwa we współczesnym świecie. W: M. Górka (red.), Współczesne wymiary polskiej polityki bezpieczeństwa. Warszawa: Difin.
12.Ruszkowski, J. (2013a). Governance i jego typy w systemie wielopoziomowym. W: J. Ruszkowski, L. Wojnicz (red.), Multilevel governance w Unii Europejskiej. Szczecin–Warszawa: Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
13.Ruszkowski, J. (2013b). Struktura wielopoziomowego zarządzania w Unii Europejskiej. W: J. Ruszkowski, L. Wojnicz (red.), Multilevel governance w Unii Europejskiej. Szczecin–Warszawa: Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
14.Wallas, T. (2011). Polska w Unii Europejskiej. W: K. Wojtaszczyk (red.), Integracja europejska. Warszawa: Poltext.
15.Wawrzyk, P. (1999a), Plan Schumana i powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. W: K. Wojtaszczyk, P. Wawrzyk (red.), Integracja europejska. Wybrane problemy. Warszawa: Międzynarodowa Szkoła Menedżerów.
16.Wawrzyk, P. (1999b). Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. W: K. Wojtaszczyk, P. Wawrzyk (red.), Integracja europejska. Wybrane problemy. Warszawa: Międzynarodowa
17.Szkoła Menedżerów.
18.Wojtaszczyk, K. (2003). Debata o przyszłości Europy. W: K. Wojtaszczyk, J. Kamiński, M. Zwierzchaczewska (red.), Reforma instytucjonalno-prawna Unii Europejskiej. Stanowiska państw członkowskich. Warszawa: Elipsa.
19.Wojtaszczyk, K. (2006). Metodologiczne problemy konceptualizacji badań nad problemami legitymizacji integracji europejskiej. W: K. Wojtaszczyk (red.), Legitymizacja procesów integracji europejskiej. Warszawa: ASPRA-JR.
20.Wojtaszczyk, K. (2007). Czy instytucje Unii Europejskiej mogą być bliższe jej obywatelom? W: K. Wojtaszczyk (red.), Dylematy modernizacji Unii Europejskiej. Warszawa: ASPRA-JR.
21.Wojtaszczyk, K. (2012). Czy w Unii Europejskiej istnieje demokratyczny deficyt? W: K. Wojtaszczyk, J. Szymańska (red.), Deficyt demokracji w Unii Europejskiej. Warszawa: ASPRA-JR.