Przegląd Zachodniopomorski

ISSN: 0552-4245     eISSN: 2353-3021    OAI    DOI: 10.18276/pz.2018.3-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / z. 3 2018
Obszar województwa zachodniopomorskiego jako potencjalny cel ataków

Autorzy: Marek Cupryjak
Słowa kluczowe: policja terroryzm bezpieczeństwo państwa zagrożenia kryzysowe
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (27-37)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autor w prezentowanym artykule zwrócił uwagę na wyzwania stojące przed siłami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa państwa, w tym obywateli, wskazując na Polskę jako potencjalny cel działań terrorystycznych. Podkreślił także, że rodzime grupy przestępczości zorganizowanej coraz częściej sięgają po gotowe wzorce działania grup terrorystycznych z obszaru państw UE. Treść artykułu dotyczy zagrożeń na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Według autora system przeciwdziałania terroryzmowi musi podlegać ciągłemu procesowi udoskonalania, a efektywna neutralizacja zagrożeń terrorystycznych wymaga stworzenia sprawnych mechanizmów koordynacyjnych. Oprócz tego konieczna jest stała międzynarodowa współpraca służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne kraju. Autor podkreśla, że mimo stosowania technicznych środków zabezpieczenia obiektów czy działań uzbrojonych formacji ochronnych nigdy nie ma stuprocentowej gwarancji bezpieczeństwa. Niemniej personel instytucji zagrożonych ryzykiem może wiele uczynić, aby zwiększyć szansę przeżycia w przypadku napadu, uprowadzenia lub pojmania w charakterze zakładnika.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Decyzja nr 63/02 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie organizacji i zasad działania Policji w przypadku zaistnienia aktu terroru z użyciem
2.materiałów wybuchowych oraz innych zdarzeń noszących cechy zamachu terrorystycznego.
3.Ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej z 24 maja 2013 r., Dz.U. 2013, poz. 628.
4.Adamski J., Nowe technologie w służbie terrorystów, Warszawa 2007.
5.Baran T., Poradnik pirotechnika, Warszawa 1989.
6.Białek T., Terroryzm manipulacja strachem, Warszawa 2005.
7.Bukowski S., Terroryzm europejski. Geneza i współczesne zagrożenia, Słupsk 2010.
8.Cupryjak M., Prewencja antyterrorystyczna w świetle współczesnych zagrożeń, Szczecin 2010.
9.Jałoszyński K., Współczesny wymiar antyterroryzmu, Warszawa 2008.
10.Kubowski J., Broń jądrowa. Fizyka – budowa – działanie – skutki, Warszawa 2003.
11.Liedel K., Piasecka P., Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych. Elementy edukacji antyterrorystycznej, Warszawa 2008.
12.Miasta trwogi. Terroryzm na obszarze zurbanizowanym, red. A. Aksamitowski, M. Cupryjak, Z. Kozak, Szczecin 2016.
13.Ochrona infrastruktury krytycznej, red. A. Tyburska, Szczytno 2010.
14.Olbrycht M., Rutkowski J., Bezpieczeństwo prac minersko-pirotechnicznych w działaniach antyterrorystycznych, Legionowo 1997.
15.Samorząd terytorialny od społeczeństwa ryzyka do społeczeństwa bezpieczeństwa, red. J. Konieczny, K. Sroka, Jarocin–Poznań–Szczecin 2006.
16.Stefański M., Prewencyjno-edukacyjne działania Policji w systemie bezpieczeństwa publicznego, Słupsk 2012.
17.Teoretyczne i praktyczne aspekty walki z terroryzmem i przestępczością, red. A. Aksamitowski, M. Cupryjak, Szczecin 2012.
18.Williams P.L., Al-Kaida. Bractwo terroru, Warszawa 2002.
19.Williams P.L., Al-Kaida. Międzynarodowy terroryzm, zorganizowana przestępczość i nadciągająca apokalipsa, Poznań 2007.