Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.56-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 56 2019
Zarządzanie krysysowe w organizacji na przykładzie Domu Studenckiego nr 1 "Bakałarz" w Szczecinie

Autorzy: Artur Łabuz ORCID
Uniwersytet Szczeciński

Filip Ruszkowski ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: zarządzanie kryzys bezpieczeństwo ewakuacja dom studencki
Rok wydania:2019
Liczba stron:11 (131-141)
Klasyfikacja JEL: H12
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest zwrócenie uwagi na bardzo ważny aspekt, jakim jest zarządzanie kryzysowe w organizacjach, szczególnie w tych, w których przebywa jednocześnie kilkadziesiąt osób. W artykule została scharakteryzowana istota i znaczenie zarządzania kryzysowego, przedstawione studium przypadku, jakim była próba ewakuacyjna w Domu Studenckim nr 1 „Bakałarz”, oraz analiza i ocena tych działań. Dokonano analizy literatury przedmiotu, jak również dokumentów udostępnionych przed badany podmiot.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czop, A. (2014). Udział ochrony osób i mienia w zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Kraków: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego, Wydawnictwo Apeiron.
2.De Araujo, P., Murraj, J. (2010). Estimating the effects of dormitory living on student performence. SSRN Electronic Journal, 1 (30), 868–878.
3.Grocki, R. (2012). Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki. Warszawa: Difin.
4.Gryz, J., Kitler, W. (2007). System reagowania kryzysowego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
5.GUS (2019). Pojęcia stosowane w statystyce publicznej. Słownik pojęć. Główny Urząd Statystyczny. Pobrano z: https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane- w-statystyce-publicznej/66,pojecie.html (16.03.2019).
6.Kwiek, M. (2015). Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Leszczyński, T.Z. (2007). Kryzys jako sytuacja decyzyjna w organizacji. Pułtusk: Wydawnictwo Akademii Humanistycznej.
8.Masłowska-Szczerba, M. (2015). Ewakuacja – pojęcie, zasady i podstawy prawne. Ostry Dyżur, 2, 37–40.
9.Piwowarski, J. (2014). Fenomen bezpieczeństwa. Pomiędzy zagrożeniem a kulturą bezpieczeństwa. Kraków: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego, Wydawnictwo Apeiron.
10.Rozporządzenie (2010). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. DzU 2010, nr 109, poz. 719.
11.Stawicka, J., Wiśniewski, B., Socha, R. (2011). Zarządzanie kryzysowe. Teoria, praktyka, konteksty, badania. Szczytno: WSPol.
12.Świeboda, A. (2014). Ochrona ppoż. w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka.
13.Tyrała, P. (2000). Zarządzanie bezpieczeństwem – wprowadzenie. W: P. Tyrała (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Kraków 11– 13 maja 2000. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
14.Ustawa (2007). Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. DzU 2007, nr 89, poz. 590 z późn. zm.
15.Wróblewski, R. (2013). Zarządzanie kryzysowe jako element zarządzania bezpieczeństwem narodowym. Siedlce: Wydawnictwo Naukowe UPH. CRISIS