Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2017.47/1-17
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 47/1 2017
Handel usługami na świecie i w Polsce w latach 2005–2015

Autorzy: Katarzyna Nowacka-Bandosz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: międzynarodowy handel usługami globalny kryzys finansowo-gospodarczy
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (205-216)
Klasyfikacja JEL: F14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu była próba oceny przekształceń strukturalnych w polskim eksporcie usług na tle globalnych tendencji na początku XXI wieku. Badania wskazują na rosnącą na świecie rolę usług nowoczesnych, które charakteryzowały się relatywnie większą (niż usługi tradycyjne) odpornością na negatywne oddziaływanie globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego. Dotyczyło to również Polski i wiązało się również z dopasowywaniem naszej oferty eksportowej do rosnącego zapotrzebowania na usługi nowoczesne. Kontytuowanie modernizacji struktury polskiego eksportu powinno być jednym z ważniejszych celów długookresowej strategii rozwoju Polski.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borchert, I., Mattoo, A. (2009). The Crisis-Resilience of Services Trade. The Service Industries Journal, 30 (13), 2115–2136.
2.Czarny, E., Śledziewska, K. (2012). Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu: wnioski dla Polski. Warszawa: PWE.
3.Drake-Brockman, J., Stephenson, S. (2012). Implications for 21st Century Trade and Development of the Emergence of Services Value Chains. Geneva: ICTSD Working Paper.
4.Gal, Z. (2014). Relocation of Business Services into Central and Eastern Europe. Romanian Review of Regional Studies, 10, 67–78.
5.IMF (2009). Balance of Payments and International Investment Position Manual. Sixth Edition. Washington: International Monetary Fund.
6.Milberg, W., Winkler, D. (2010). Trade Crisis and Recovery: Restructuring of Global Value Chains. Washington: World Bank Policy Research Working Paper, 5294.
7.NBP (2016). Bilans Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I kwartał 2016 roku. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
8.Narękiewicz, J. (2011). Globalny kryzys gospodarczy a sytuacja w polskim handlu zagranicznym w 2009 roku. Studia i Prace WNEIZ US, 23, 83–95.
9.WTO (2016a). Trade in Commercial Services. Statistics Database. Pobrano z: http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E (7.12.2016).
10.WTO (2016b). World Trade Statistical Review. Geneva: World Trade Organization.