Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/3 2015
KRAJE NEXT ELEVEN – WSCHODZĄCE ŚWIATOWE POTĘGI A KRYZYS GOSPODARCZY

Autorzy: Wojciech Zysk
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: Next Eleven kryzys finansowy handel międzynarodowy.
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (259-272)

Abstrakt

W ciągu kilku nadchodzących dekad rozwoju gospodarki światowej ważną rolę mogą odegrać kraje tzw. grupy Next Eleven. Celem artykułu jest próba udowodnienia hipotezy, że na obecnym etapie rozwoju globalizacji i regionalizacji kraje Next Eleven poradziły sobie ze światowym kryzysem finansowym zdecydowanie lepiej niż kraje G8, G20 oraz Unii Europejskiej. Wykorzystując analizę tempa wzrostu realnego PKB, zmiany udziału w światowym eksporcie i imporcie, wartości eksportu i importu oraz przyrostu wartości zasobu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w wymienionych grupach krajów, wykazano, że światowe spowolnienie gospodarcze nie dotyczyło w zasadzie krajów grupy N-11. W literaturze przedmiotu brakuje analiz pozycji krajów Next Eleven względem G-8, G-20 i Unii Europejskiej, zatem artykuł ten może być przyczynkiem do dalszych tego typu badań porównawczych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czarny E., Menkes J., Śledziewska K., Państwa o różnych poziomach rozwoju w czasie kryzysu gospodarczego, w Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego nr 31, Gdańsk 2012.
2.http://g20.org.
3.http://unctadstat.unctad.org.
4.http://www.bankier.pl.
5.O’Neill J., Wilson D., Purushothaman R., Stupnytska A., How Solid are the BRICs?, „Goldman Sachs Global Economics Paper” 2005, No. 134.
6.O’Neill J., Building Better Global Economic BRICs, „Goldman Sachs Global Economics Paper” 2001, No. 66.
7.Wojtyna A., Gospodarki wschodzące w obliczu kryzysu finansowego: duża odporność czy podatność?, „Gospodarka Narodowa” 2010, nr 9.