Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/3 2015

Rok wydania:2015
Dziedzina:Brak dziedziny

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

METODY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NIEWYPŁACALNOŚCI KRAJU

14 (11-24) Czesław Mesjasz, Lidia Mesjasz Więcej
2.

ROLA KANAŁU HANDLOWEGO I FINANSOWEGO W ZARAŻENIU PAŃSTW ROZWINIĘTYCH I ROZWIJAJĄCYCH SIĘ

18 (25-42) Piotr Gabrielczak Więcej
3.

THE ROLE OF MONEY IN THE CONTEMPORARY ECONOMY

12 (43-54) Waldemer Gajda Więcej
4.

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH DOSTĘPNYCH W RAMACH INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH W ŚWIETLE MODELU HENRIKSSONA-MERTONA

13 (55-67) Łukasz Dopierała, Liwiusz Wojciechowski Więcej
5.

ROLA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM W GOSPODARCE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

16 (71-86) Halina Nakonieczna-Kisiel Więcej
6.

MIĘDZYNARODOWE OBROTY USŁUGOWE PODMIOTÓW Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W LATACH 2009–2013

14 (87-100) Elżbieta Bombińska Więcej
7.

KONKURENCJA PODATKOWA JAKO CZYNNIK LOKALIZACYJNY POLSKICH BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

16 (101-116) Agnieszka Kłysik-Uryszek, Tomasz Uryszek Więcej
8.

WPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA ZMIANY STRUKTURY TOWAROWEJ POLSKIEGO EKSPORTU

14 (117-130) Marek Maciejewski Więcej
9.

KORPORACJE TRANSNARODOWE JAKO SIŁA NAPĘDOWA PROCESU INTERNACJONALIZACJI DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ

14 (131-144) Anna Odrobina Więcej
10.

ROLA BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W PROMOWANIU DYFUZJI WIEDZY W POLSKIEJ GOSPODARCE. ANALIZA CYTOWAŃ PATENTOWYCH

12 (145-156) Małgorzata Wachowska Więcej
11.

ANALIZA KOSZTÓW GOSPODARCZYCH WYNIKAJĄCYCH Z NAPŁYWU BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

12 (157-168) Dominik Sadłakowski Więcej
12.

KONWERGENCJA GOSPODAREK KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ O WALUTACH NARODOWYCH WZGLĘDEM STREFY EURO W OKRESIE POSTKRYZYSOWYM

14 (171-184) Wawrzyniec Michalczyk Więcej
13.

PROBLEM NADWYŻEK I DEFICYTÓW NA RACHUNKACH OBROTÓW BIEŻĄCYCH KRAJÓW STREFY EURO

14 (185-198) Bogumiła Mucha-Leszko, Katarzyna Twarowska Więcej
14.

MIEDZYNARODOWA POZYCJA INWESTYCYJNA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ NA POCZĄTKU XXI WIEKU

14 (199-212) Ewa Bilewicz Więcej
15.

W KWESTII ROZWOJU SEKTORA KREATYWNEGO I SPOSOBÓW JEGO FINANSOWANIA

16 (213-228) Marcin Gryczka Więcej
16.

CHARAKTERYSTYKA RYNKU WALUTOWEGO WYBRANYCH WALUT AZJATYCKICH

16 (229-244) Magdalena Markiewicz, Monika Szmelter Więcej
17.

ROLA ELASTYCZNEJ LINII KREDYTOWEJ W GOSPODARCE POLSKI

14 (245-258) Katarzyna Nowacka-Bandosz Więcej
18.

KRAJE NEXT ELEVEN – WSCHODZĄCE ŚWIATOWE POTĘGI A KRYZYS GOSPODARCZY

14 (259-272) Wojciech Zysk Więcej
19.

REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO NA WĘGRZECH I JEJ ZNACZENIE DLA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W BUDAPESZCIE

16 (273-288) Joanna Adamska-Mieruszewska, Magdalena Mosionek-Schweda Więcej
20.

STRUKTURALNE UWARUNKOWANIA MECHANIZMU TRANSMISJI IMPULSÓW POLITYKI PIENIĘŻNEJ W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ W LATACH 1984–2013

16 (289-304) Dominika Brózda Więcej
21.

Recenzja - Alina Szypulewska-Porczyńska, Budowa rynku wewnętrznego usług w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2014 (s. 221)

5 (307-311) Halina Nakonieczna-Kisiel Więcej