Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/3 2015
W KWESTII ROZWOJU SEKTORA KREATYWNEGO I SPOSOBÓW JEGO FINANSOWANIA

Autorzy: Marcin Gryczka
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: sektor kreatywny finansowanie społecznościowe reindustrializacja
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (213-228)

Abstrakt

W kontekście pojawiających się postulatów o reindustrializacji gospodarki coraz większe znaczenie mają tak zwane branże kreatywne, których rozwój sprzyja intensyfikacji procesów innowacyjnych, postępowi naukowo-technicznemu oraz budowaniu kapitału ludzkiego i społecznego. Celem artykułu jest przedstawienie istoty i stopnia rozwoju sektora kreatywnego oraz wykazanie, że działalność w przemyśle kreatywnym może być finansowana przez społeczności sieciowe. Z przeprowadzonych badań wynika, że istnieją możliwości skutecznego wykorzystania crowdfundingu do finansowania projektów wywodzących się z branż kreatywnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dervojeda K., Nagtegaal F., Lengton M., Datta P., Creative Industries. Analysis of Industry- Specific Framework Conditions Relevant for the Development of World-Class Clusters, European Commission, Brussels 2013.
2.Ghelfi D., Understanding the Engine of Creativity in a Creative Economy: An Interview with John Howkins, World Intellectual Property Organization, Geneva 2005.
3.Howkins J., The Creative Economy: How People Make Money from Ideas, Penguin, London 2001.
4.International Trade Statistics 2012, World Trade Organization, Geneva 2012.
5.International Trade Statistics 2014, World Trade Organization, Geneva 2014.
6.Król K., Crowdfunding. Od pomysłu do biznesu, dzięki społeczności, Crowdfunding.pl, Warszawa 2013.
7.Lawton K., Marom D., The Crowdfunding Revolution: How to Raise Venture Capital Using Social Media, McGraw-Hill, New York 2013.
8.Nurse K., Nicholls A., Enhancing Data Collection in the Creative Industries Sector in CARIFORUM, ITC/UNCTAD/WTO/WIPO, Georgetown 2011.
9.OECD Statistical Database, https://data.oecd.org.
10.Pol H. van der, Key Role of Cultural and Creative Industries in the Economy, www.oecd.org/site/worldforum06/38703999.pdf.
11.Przybył B., Zarządzanie procesami innowacyjnymi w organizacji, w: Innowacyjność w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, SGH w Warszawie, Warszawa 2006.
12.Rifkin J., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.
13.Rollnik-Sadowska E., Szlis I., Strategia partnerstwa na rzecz rozwoju polskiego przemysłu kreatywnego, Towarzystwo Amicis, Białystok 2013.
14.Steinberg S., DeMaria R., The Crowdfunding Bible: How to Raise Money for Any Startup, Video Game, or Project, www.crowdfundingguides.com.
15.The Entrepreneurial Dimension of the Cultural and Creative Industries, Hogeschool vor de Kunsten Utrecht, Utrecht 2010.
16.UNCTAD Handbook of Statistics 2012, United Nations, Geneva 2012.
17.WIPO Studies on the Economic Contribution of the Copyright Industries. Overview, World Intellectual Property Organization, Geneva 2014.
18.Zarządzanie działalnością innowacyjną, red. L. Białoń, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2010.