Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/3 2015
KORPORACJE TRANSNARODOWE JAKO SIŁA NAPĘDOWA PROCESU INTERNACJONALIZACJI DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ

Autorzy: Anna Odrobina
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: motywy internacjonalizacji R & D dystrybucja działalności badawczo-rozwojowej zagraniczne filie R & D KTN
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (131-144)

Abstrakt

W artykule podjęto kwestię roli KTN w internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej. Usystematyzowano uwarunkowania i motywy zmian w organizacji sfery R & D w korporacjach. Rozważania skoncentrowano na uchwyceniu roli KTN w dystrybu cji globalnej działalności R & D, a także na możliwie kompleksowej analizie R & D realizowanych w zagranicznych filiach KTN oraz ich znaczeniu dla krajów lokalizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cozza C., Measuring the Internationalisation of EU Corporate R & D: a Novel Complementary Use of Statistical Sources, European Union, Brussels 2010.
2.Dunning H., Narula R., The R & D Activities of Foreign Firms in the United States, „International Studies of Management and Organization” 1995, No. 1–2, Vol. 25.
3.European Commission, Internationalisation of Business Investments in R & D and Analysis of Their Economic Impact, European Union, Luxembourg 2012.
4.European Commission, EU R & D Scoreboard. The 2014 EU Industrial R & D Investment Scoreboard, European Union, Brussels 2014.
5.Global Outsourcing and Offshoring: An Integrated Approach to Theory and Corporate Strategy, red. F.J. Contractor i in., Cambridge University Press, New York 2011.
6.Grueber M., Studt T., 2014 Global R&D Funding Forecast, Batelle 2013.
7.Jaruzelski B., Staack V., Goehle B., Proven Path to Innovation Success, „Global Innovation 1000” 2014, No 77, Winter.
8.Kozioł-Nadolna K., Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu.pl, Warszawa 2013.
9.Kuemmerle W., Building Effective R&D Capabilities Abroad, „Harvard Business Review” 1997, March–April.
10.Odrobina A., Alianse technologiczne w międzynarodowej współpracy badawczo-rozwojowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 31, Wrocław 2013.
11.Odrobina A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne działalności badawczo-rozwojowej w kontekście transferu technologii w: Przedsiębiorstwo na rynku globalnym, red. J. Schroeder, R. Śliwiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
12.Odrobina A., Otwarta innowacja a internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej współczesnych przedsiębiorstw, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego nr 33, Gdańsk 2014.
13.OECD, Science, Technology and R&D Statistics, baza danych, www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/data/oecd-science-technology-and-r-d-statistics_strd-data-en.
14.OECD, Statistics on Measuring Globalisation, baza danych, http://han.uek.krakow.pl/han/oecd/www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/data/oecd-statistics-on-measuring-globalisation_global-data-en.
15.OECD, The Internationalisation of business R&D, Evidence, Impacts and Implications, OECD, Paris 2008.
16.Offshoring. Understanding the Emerging Global Labor Market, red. D. Farrell, McKinsey & Company, Boston 2006.
17.Prato G., de Nepelski D., The Global R & D Network: A Network Analysis of International R & D Centres, Joint Research Centre of the European Commission, Luxembourg 2013.
18.Scoreboard 2014 Ranking Word top 2500 companies, http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard14.html.
19.The 2004 EU industrial R & D investment scoreboard. Ranking of the Top 500 EU companies, The 2004 EU industrial R & D investment scoreboard. Ranking of the Top 500 non- EU companies, http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard04.html.
20.The 2008 EU industrial R & D investment scoreboard. R & D ranking of the Top 1000 EU companies, http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard08.html.
21.The 2008 EU industrial R & D investment scoreboard. R& D ranking of the Top 1000 non- EU companies, http://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard08.html.
22.The 2013 Global Innovation 1000 Study. Navigating the Digital Future, booz&co., www.booz.com/innovation1000.
23.The Internationalization of Corporate R & D Leveraging the Changing Geography of Innovation, red. M. Karlsson, Elanders, Stokholm 2006.
24.UNCTAD, The Impact of FDI on Development: Globalization of R & D by Transnational Corporations and Implications for Developing Countries, UNCTAD, Geneva 2005.
25.UNCTAD, UNCTAD Survey on the Internationalization of R & D Current Patterns and Prospects on the Internationalization of R & D, United Nations, New York and Geneva 2005.
26.UNCTAD, Foreign Direct Investment, the Transfer and Diffusion of Technology, and Sustainable Development, United Nations, New York and Geneva 2010.
27.UNCTAD, World Investment Report. Transnational Corporations and the Internationalization of R & D, United Nations, New York and Geneva 2005.
28.Wang J., Liang Z., Xue L., Multinational R&D in China: Differentiation and Integration of Global R & D Networks, „International Journal of Technology Management” 2014, No. 65.