Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/3 2015
REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO NA WĘGRZECH I JEJ ZNACZENIE DLA GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W BUDAPESZCIE

Autorzy: Joanna Adamska-Mieruszewska
Uniwersytet Gdański

Magdalena Mosionek-Schweda
Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: fundusze emerytalne rynek kapitałowy system repartycyjny system emerytalny
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:16 (273-288)

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena wpływu zmian dokonanych w 2010 roku w węgierskim systemie emerytalnym, których efektem była w praktyce nacjonalizacja prywatnych funduszy emerytalnych (stworzonych w 1998 r. na mocy przeprowadzonej wówczas reformy systemu repartycyjnego) i wpływ na funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Budapeszcie. Globalny kryzys finansowy i gospodarczy z początku XXI wieku dotknął nie tylko rynki finansowe, ale również obnażył słabości wielopoziomowych (wielofilarowych) systemów emerytalnych i uwypuklił problemy finansowania okresu przejściowego, w którym konieczne jest dofinansowanie systemu repartycyjnego ze względu na fakt odprowadzania części składki do funduszy emerytalnych. Decyzja rządu węgierskiego o przeniesieniu składki z funduszy do pierwszego filara i wprowadzeniu dobrowolności drugiego była najbardziej skrajnym rozwiązaniem – w innych państwach poprzestano na zmniejszeniu lub wstrzymaniu przekazywanej do funduszy składki. Biorąc pod uwagę istotę funkcjonowania funduszy emerytalnych (gromadzenie i pomnażanie oszczędności emerytalnych ich członków) oraz wielkość posiadanych przez nie aktywów, likwidacja tych podmiotów nie pozostała obojętna również dla rynku kapitałowego, w tym giełdy papierów wartościowych.Artykuł oparto na analizie literatury oraz danych statystycznych dotyczących węgierskiego systemu emerytalnego. Podstawowe charakterystyki Giełdy Papierów Wartościowych w Budapeszcie zaczerpnięto z portalu internetowego tej giełdy oraz ze statystyk Światowej Federacji Giełd.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamska-Mieruszewska J., Mosionek-Schweda M., Wpływ zmian w otoczeniu prawnoekonomicznym na portfele inwestycyjne otwartych funduszy emerytalnych, w: Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych i rynkowych, red. M. Szczepański, T. Brzęczek, M. Gajowiak, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2014.
2.Budapest Stock Exchange, Annual report 2013, Budapest Stock Exchange, Hungary 2013.
3.Budapest Stock Exchange, Annual Statistics 2000, http://bse.hu/topmenu/trading_data/stat_hist_download/periodical_statistics.
4.Budapest Stock Exchange, Introduction of BETa Market¸ http://bse.hu/topmenu/beta_market/introduction_BETa_market/intoduction_of_BETa.html.
5.CEE Stock Exchange Group, The Holding Company CEESEG AG, www.ceeseg.com/about/organization-structure.
6.Central Administration of National Pension Insurance, www.onyf.hu.
7.Drahokoupil J., Domonkos S., Averting the Funding-Gap Crisis: East European Pension Reforms since 2008, Global Social Policy, 2012, No. 12 (3).
8.Eurostat, ec.europa.eu/eurostat.
9.Golden Books 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, Hungarian Financial Supervisory Authority (HFSA).
10.Hirose K., Pension Reform in Central and Eastern Europe in Times of Crisis, Austerity and Beyond, International Labour Organization 2011.
11.Hungarian Central Statistical Office, www.ksh.hu.
12.Korányi T.G., Szeles N., Birth of an Exchange 1864/1990 – The Jubilee Publication of the Budapest Stock Exchange, Eigenverlag 2005.
13.Kurasz J., Wyciągnijcie wnioski z prywatyzacji węgierskiej giełdy, „Rzeczpospolita” z 5.08.2008 .
14.Nawacki G., Prywatyzacja się kończy, nacjonalizacja... zaczyna, „Puls Biznesu” z 4.04.2013, www.pb.pl/3065986,37467,prywatyzacja-sie-konczy-nacjonalizacja...-zaczyna.
15.Nivorozhkin E., Capital Structures in Emerging Stock Markets: the Case of Hungary, „The Developing Economies” 2002, XL-2, June.
16.OECD Database, https://stats.oecd.org.
17.Simonovits A., Hungarian Pension System and its Reform, Institute of Economics Hungarian Academy of Science, Discussion Papers MT-DP – 2009/8, Budapest 2009.
18.Simonovits A., The Mandatory Private Pension Pillar in Hungary: An Obituary, Institute of Economics Hungarian Academy of Science, Discussion Papers, MT-DP 2011/2012.
19.Time series: Pension funds, The Central Bank of Hungary, felugyelet.mnb.hu.
20.Whitehouse E., Reversal of Systematic Pension Reforms in Central and Eastern Europe: Implications, OECD Social Policy Division, Paris 2012.
21.World Federation of Exchange, Statistics, Annual Query Tool, Budapest SE, www.world-exchanges.org/statistics/annual-query-tool.
22.Żukowski M., Dwie fale reform emerytalnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 1998–2012, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2013, vol. 1, nr 250.