Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/3 2015
THE ROLE OF MONEY IN THE CONTEMPORARY ECONOMY

Autorzy: Waldemer Gajda
Warsaw Management School – Graduate and Postgraduate School
Słowa kluczowe: analysis; money; contemporary economy; paradigms
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (43-54)

Abstrakt

Purpose – the aim of this article is to present chosen aspects of functioning and role of money in the contemporary economy.Research methodology – the method of analysis and idiographic method were used as research methods. The idiographic method allows us to acquire information which reveals extraordinary, distinct, unusual features of the phenomenon of functioning of money in economy.Result/findings – the historical background of influence and the role of money in the development and operation of economy and society were presented in the article. Four most important tendencies which influence negative assessment of the role of money in the modern economy were indicated. They include generation of economic crises; development of instruments of financial engineering which are used for speculations; detachment of money from the real economy as well as its drastic distribution. The final part of the article includes an attempt of specification of necessary changes in functioning and role of modern money for the elimination of indicated negative tendencies.Originality/value – the indication and assessment of four most important negative tendencies in functioning of modern money. The proposal of recommendation of making some changes with the indication of new paradigms for functioning of money and financial spheres.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk M., Współczesny kryzys finansowy – przyczyny i konsekwencje dla gospodarki światowej, Prace i Materiały IHZ Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.
2.Bojarski W., Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu, Konferencja Naukowa WSZ-SW i KRS (in print).
3.Braun H.J., The German Economy in the Twentieth Century, Taylor & Francis, Hamburg 2010.
4.http://finanse.wp.pl/gid,16748992,kat,36874,page,12,title,Najbardziej-zadluzone-kraje-na-swiecie,galeria.html.
5.Forbes, 85 najbogatszych ma tyle pieniędzy co połowa świata, www.forbes.pl/85-najbogatszych-ma-tyle-pieniedzy-co-polowa-swiata,artykuly,169784,1,1.html.
6.Gajda W., Współczesny kryzys gospodarczy. Geneza, przebieg i jego wpływ na podstawowe wskaźniki makroekonomiczne oraz koniunkturę polskiej gospodarki, in: Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym, eds. A. Krzysztofek, A. Przybyłka, AT Wydawnictwo, Kraków 2014.
7.Gruszewski T., Teoria pieniądza i polityka pieniężna. Rys historyczny i praktyka gospodarcza, Oficyna Ekonomiczna, Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych Sp. z o.o. Kraków 2014.
8.Kołodko G., Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.
9.Litwin I., Autonomiczne i prospołeczne systemy finansowe w warunkach kryzysu, Konferencja Naukowa WSZ-SW i KRS (in print).
10.Mączyńska E., Ład gospodarczy. Pochwała ordo, www.pte.pl/pliki/2/12/16_maczynska.pdf.
11.Simons H., 33 sposoby na kryzys gospodarczy. Natychmiastowe rozwiązania dla twojej firmy, Difin, Warszawa 2009.
12.Sickler M., Władcy pieniądza, www.michaeljournal.org/WLADCYPIENIADZA.htm.