Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/3 2015
ROLA ELASTYCZNEJ LINII KREDYTOWEJ W GOSPODARCE POLSKI

Autorzy: Katarzyna Nowacka-Bandosz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: elastyczna linia kredytowa Międzynarodowy Fundusz Walutowy rezerwy dewizowe
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (245-258)

Abstrakt

W artykule podjęto próbę próbą odpowiedzi na pytanie, jaką rolę w minionych sześciu latach odgrywała elastyczna linia kredytowa w gospodarce Polski. W pierwszej części zaprezentowano charakterystykę elastycznej linii kredytowej jako instrumentu pożyczkowego przyznawanego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, a w dalszych omówiono korzyści i koszty wynikające dla Polski z dostępu do tej linii. W związku z tym zbadano wpływ elastycznej linii kredytowej na ocenę poziomu rezerw walutowych Polski, a następnie przedstawiono konsekwencje utrzymywania linii. Wiązały się one z wymiernymi kosztami dla gospodarki, ale większe znaczenie miały korzyści odnotowane z punktu widzenia stabilizacji i bezpieczeństwa finansowego Polski.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Assessing Reserve Adequacy, Approved by Reza Moghadam, Jonathan Ostry and Robert Sheehy, International Monetary Fund 2011.
2.Balance of Payments and International Investment Position Manual, International Monetary Fund, Washington 2009.
3.Bilans płatniczy – dane roczne, Narodowy Bank Polski, www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/bilans_platniczy/bilansplatniczy_r.html.
4.Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za III kwartał 2014 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa 2014.
5.Bilski J., Międzynarodowy system walutowy, PWE, Warszawa 2006.
6.Colombia, History of Lending Arrangements as of January 31, 2015, International Monetary Fund, www.imf.org/external/np/fin/tad/extarr2.aspx?memberKey1=190&date1key=.
7.Country Report No.14/8. Republic of Poland: Review under the Flexible Credit Line Arrangement, International Monetary Fund, Washington 2014.
8.Gąsiorowski P., Grotte M., Frankiewicz D., Życieńska A., Walasik A., Dostosowania instrumentarium, zasad działania i zasobów Międzynarodowego Funduszu Walutowego w reakcji na światowy kryzys finansowy i gospodarczy, „Materiały i Studia NBP” nr 285, Warszawa 2013.
9.GDP and Main Components – Current Prices, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat International Investment Position – Annual Data, Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat.
10.Kaczor T., Soszyński K., Analiza konsekwencji napływu środków UE na sytuację makroekonomiczną, poziom kursu walutowego i perspektywy wypełnienia kryteriów konwergencji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
11.Knap R., Nakonieczna-Kisiel H., Rezerwy dewizowe Polski na tle Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 756, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 57, Szczecin 2013.
12.Mexico: History of Lending Arrangements as of January 31, 2015, International Monetary Fund, www.imf.org/external/np/fin/tad/extarr2.aspx?memberKey1=670&date1key=2015-01-31.
13.Michalczyk W., Rola rezerw dewizowych w polskiej polityce walutowej, w: Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego nr 31, Gdańsk 2012.
14.Moody’s Assigns Prime-1 Short-Term Rating to Government of Poland, Moody’s Investors Service, www.moodys.com.
15.Oficjalne aktywa rezerwowe, Narodowy Bank Polski, www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/aktywa_rezerwowe.html.
16.Poland, Republic of: History of Lending Arrangements as of January 31, 2015, International Monetary Fund, www.imf.org/external/np/fin/tad/extarr2.aspx?memberKey1=805&date1key=2015-01-31.
17.Raport Roczny 2013, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2014.
18.Review of the Flexible Credit Line, the Precautionary and Liquidity Line and the Rapid Financing Instrument, International Monetary Fund, 27 January 2014.
19.S & P Affirms Poland’s ‘A-/A-2’ Ratings, Outlook Remains Stable, http://in.reuters.com/article/2012/08/07/idINWNA288020120807.
20.Średnioważone kursy walut obcych w złotych, Narodowy Bank Polski, www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html.
21.Szostek D., Materiały Departamentu Zagranicznego w Ministerstwie Finansów, Warszawa 2015.
22.The IMF’s Flexible Credit Line, International Monetary Fund, www.imf.org/external/np/exr/facts/fcl.htm.
23.Zadłużenie zagraniczne Polski, Narodowy Bank Polski, www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/zadluz.html.