Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/3 2015
METODY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NIEWYPŁACALNOŚCI KRAJU

Autorzy: Czesław Mesjasz
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Lidia Mesjasz
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: niewypłacalność ryzyko zarządzanie ryzykiem
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (11-24)

Abstrakt

Termin ryzyko ma szczególne znaczenie w finansach, jest bowiem punktem wyjścia większości rozważań normatywnych. W finansach międzynarodowych ryzyko jest na ogół traktowanie jako kategoria obiektywna i mierzalna. W szeroko rozumianym zarządzaniu ryzykiem w działalności gospodarczej przyjmuje się, że interpretacja ryzyka wynika z czynników mierzalnych i jest zawsze efektem intersubiektywnego dyskursu. Celem artykułu jest przedstawienie sposobów definiowania ryzyka w zarządzaniu ryzykiem niewypłacalności kraju. Przedmiotem rozważań jest ustalenie, które interpretacje ryzyka odgrywają decydującą rolę w procesach jego operacjonalizacji, oraz dokonanie wstępnej oceny przydatności tych interpretacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Advances in Risk Management of Government Debt, OECD Publishing, Paris 2005.
2.Altman E.I., Rijken H., Toward a Bottom-Up Approach to Assessing Sovereign Default Risk: An Update, „The Capco Journal of Financial Transformation” 2012, No. 34.
3.Babbel D.F., Insuring Sovereign Debt Against Default with an Annotated Bibliography on External Debt Capacity by S. Bertozzi, „World Bank Discussion Papers” 1996, No. 328.
4.Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
5.Bernstein P.L., Przeciwko bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG Press, Warszawa 1997.
6.Borchard E., State Insolvency and Foreign Bondholders. General Principles Vol. 1, Beard Books, Washington, D.C. 1951 (reprinted z 2000).
7.Camba-Méndez G., Serwa D, Market Perception of Sovereign Credit Risk in the Euro Area During the Financial Crisis, „European Central Bank. Working Paper Series” 2014, No. 1710.
8.Douglas M., Wildavsky A., Risk and Culture. An Essay on the Selection of Technological and Environmental Dangers, University of California Press, Berkeley 1982.
9.Frank C.R., Cline W.R., Measurement of Debt Servicing Capacity: an Application of Discriminant Analysis, „Journal of International Economics” 1971, No. 1.
10.Gray D.F., Merton R., Bodie Z., Contingent Claims Approach to Measuring and Managing Sovereign Credit Risk, „Journal of Investment Management” 2007, Vol. 5, No. 4.
11.Gregersen N.H., Risk and Religion: Toward a Theology of Risk Taking, „Zygon” 2003, Vol. 38, No. 2.
12.Investopedia, www.investopedia.com/terms/i/itraxx.asp.
13.ISO/FDIS 31000:2009, Risk management – Principles and Guidelines, Geneva 2009.
14.Kelman I., Defining Risk, „FloodRiskNet Newsletter” 2003, No. 2, www.ilankelman.org/abstracts/kelman2003frn.pdf.
15.Keynes J.M., The General Theory of Employment, „The Quarterly Journal of Economics” 1937, Vol. 51, No. 2.
16.Knight F.H., Risk, Uncertainty and Profit, Hart, Schaffner & Marx, Houghton Mifflin Company, Boston 1921, www.econlib.org/library/Knight/knRUP0.html.
17.Luhmann N., Risk: A Sociological Theory, Aldine de Gruyter, New York 1993.
18.Mantegna R.N., H.E. Stanley H.E., Ekonofizyka - wprowadzenie, tłum. Ryszard Kutner, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
19.Merton R., On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates, „Journal of Finance” 1974, Vol. 29.
20.Shrader-Frechette K.S., Risk and Rationality: Philosophical Foundations for Populist Reforms, University of California Press, Berkeley 1991.
21.Taleb N.N., The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable, Random House, New York 2007.
22.Zabai A., Managing Default Risk, Monetary and Economic Department, „BIS Working Papers” 2014, No. 467, www.bis.org/publ/work467.pdf.