Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2016.125-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 125 2016
Istota, mierniki i ocena stabilności publicznego systemu finansowego w kontekście doświadczeń globalnego kryzysu finansowego

Autorzy: Agnieszka Alińska
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: finanse publiczne stabilność systemu finansowego kryzys finansowy
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:11 (49-59)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

finanse publiczne, stabilność systemu finansowego, kryzys finansowy Streszczenie. W dobie kryzysu finansowego występuje szczególna potrzeba dbałości o utrzymanie stabilności sektora finansów publicznych. Wiąże się to między innymi z koniecznością podejmo¬wania działań stymulacyjnych i aktywizujących procesy gospodarcze, co z kolei przyczynia się do trudności w zachowaniu równowagi fiskalnej. Coraz częściej wskazuje się także na potrzebę po¬szukiwania nowego paradygmatu w finansach publicznych, który wykorzystywać będzie doświad¬czenia płynące z globalnego kryzysu finansowego. Podstawą do podjęcia bardziej szczegółowych badań i analiz jest identyfikacja istoty zagadnień związanych z utrzymaniem stabilności finansów publicznych oraz zachowaniem równowagi fiskalnej. Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty, roli i oceny stabilności publicznego systemu finansowego poprzez identyfikację podstawowych jego mierników, cech i uwarunkowań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alińska, A. (red.). Public finance in Poland. Warszawa.
2.Ciżkowicz, P., Michalska, K., Rzońca, A. (2011). Determinanty bezpiecznego poziomu długu publicznego. Studia BAS, 4 (28).
3.GUS (2016). Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2015 r. Warszawa.
4.Keliuotytė-Staniulėnienė, G. (2015). Fiscal sustainability and its impact to financial stability in Lithuanian and other new member states of the European Union. Ekonomika, 94 (2).
5.Kosycarz, E. (2015). Polityka fiskalna. W: A. Alińska, B. Woźniak (red.). Współczesne finanse publiczne. Warszawa: Difin.
6.Krejdl, A. (2006), Fiscal Sustainability – Definition, Indicators and Assessment of Czech Public Finance Stability. Czech National Bank Working Paper Series, 3.
7.Moździerz, A. (2009). Nierównowaga finansów publicznych, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
8.Rutkauskas, V. (2015). Financial stability, fiscal sustainability and changes in debt structure after economic downturn. Ekonomika 94 (3).
9.Woźniak, B. (2015). Sektor finansów publicznych. W: A. Alińska, B. Woźniak (red.), Współczesne finanse publiczne. Warszawa: Difin.