Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 125 2016

Rok wydania:2016

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i zmian w systemie dochodów samorządowych

17 (7-23) Marzanna Poniatowicz Więcej
2.

Wartość informacyjna wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego

12 (25-36) Adam Adamczyk, Dawid Dawidowicz Więcej
3.

Podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem komunalnych kas oszczędnościowych w Polsce

12 (37-48) Radosław Adamski Więcej
4.

Istota, mierniki i ocena stabilności publicznego systemu finansowego w kontekście doświadczeń globalnego kryzysu finansowego

11 (49-59) Agnieszka Alińska Więcej
5.

Odpowiedzialny rozwój sektora finansów publicznych w Polsce

14 (61-74) Grażyna Ancyparowicz Więcej
6.

Wydatki inwestycyjne jako stymulanta wydatków bieżących w miastach na prawach powiatu

10 (75-84) Marcin Będzieszak Więcej
7.

Dotychczasowe doświadczenia i możliwości implementacji partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce

10 (85-94) Kamil Borowski Więcej
8.

Efekty zarządzania finansami przez miasta metropolitalne

15 (95-109) Krystyna Brzozowska Więcej
9.

Władztwo zadaniowe gminy w postępowaniu z odpadami komunalnymi w gminie

12 (111-122) Dorota Burzyńska Więcej
10.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na zachodniopomorskim rynku pracy

14 (123-136) Karolina Drela Więcej
11.

Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym

12 (137-148) Małgorzata Dworakowska Więcej
12.

Limitowanie zadłużenia JST na przykładzie województw samorządowych

11 (149-159) Małgorzata Gorzałczyńska-Koczkodaj Więcej
13.

Wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w opiece zdrowotnej - doświadczenia Wielkiej Brytanii a sytuacja w Polsce

13 (161-173) Dagmara Hajdys Więcej
14.

Sekurytyzacja jako forma finansowania jednostek samorządu terytorialnego

11 (175-185) Dorota A. Hałaburda Więcej
15.

Zadłużanie się jednostek samorządu terytorialnego w parabankach - przyczyny, skutki, przeciwdziałanie

14 (187-200) Maria Jastrzębska Więcej
16.

Proinnovative Regionalentwicklung in Polen


(Proinnowacyjny rozwój regionalny w Polsce)
11 (201-211) Rafał Klóska Więcej
17.

Wsparcie przedsiębiorczości w ramach systemu pomocy publicznej w Polsce

12 (213-224) Magdalena Kogut-Jaworska Więcej
18.

Stopień urynkowienia obligacji komunalnych w Polsce

12 (225-236) Dominika Kordela Więcej
19.

Proces rozwoju społeczno-ekonomicznego jednostek przestrzennych - wybrane zagadnienia

12 (237-248) Stanisław Korenik Więcej
20.

Zróżnicowanie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

14 (249-262) Elżbieta Malinowska-Misiąg Więcej
21.

Wybrane czynniki niestabilności publicznego systemu finansowego

11 (263-273) Joanna Marczakowska-Proczka Więcej
22.

Finansowanie regionalnej gospodarki turystycznej ze środków Unii Europejskiej w perspektywach finansowych 2007-2013 i 2014-2020

14 (275-288) Aleksander Panasiuk Więcej
23.

Rynek obligacji przychodowych w Polsce

10 (289-298) Maciej Pawłowski Więcej
24.

Współpraca pomiędzy JST a organizacjami pozarządowymi. Prezentacja dobrych praktyk

11 (299-309) Bartosz Rogojsza Więcej
25.

Finansowy aspekt programu rewitalizacji a proces gentryfikacji - przykład Miasta Szczecin

15 (311-325) Marta Szaja Więcej
26.

Financial and legal aspects of public-private partnership in financing revitalization activities - general issues


(Od partycypacji do partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu działań rewitalizacyjnych)
10 (327-336) Magdalena Ślebocka, Aneta Tylman Więcej
27.

Wskaźnik niedoboru dochodów i samodzielność dochodowa a zrównoważenie sektora samorządu lokalnego. Przykład wybranych krajów Europy

11 (337-347) Tomasz Uryszek Więcej
28.

Europejskie mechanizmy pomocy finansowej w warunkach niestabilności systemu finansowego

10 (349-358) Marcin Wajda Więcej
29.

Finansowanie polskich parków narodowych

10 (359-368) Wojciech Zbaraszewski Więcej